Ny statistik över detaljhandelns försäljning

Av på 3 juli, 2021

I veckan lanserades Detaljhandelns försäljning, ett nytt mått som mäter detaljhandelns utveckling med hänsyn tagen till både butiksförsäljning och försäljning i den renodlade e-handeln. Statistik på månadsnivå finns tillgänglig via Handelsfakta.se i slutet av varje efterföljande kvartal. Data finns från januari 2018, med utvecklingstal från januari 2019.

VAD: Detaljhandelns försäljning är ett nytt försäljningsmått som förbättrar möjligheterna att följa tillväxten och utvecklingen inom detaljhandeln.

HUR: Statistiken innehåller utvecklingstal för olika delbranscher och publiceras kvartalsvis på Handelsfakta.se, med ett kvartals eftersläpning. HUI Research ansvarar för statistiken som produceras med hjälp av SCB, på uppdrag av Handelsrådet.

VARFÖR: Huvudanledningen till att det nya måttet har tagits fram är att e-handelns snabba utveckling har gjort den offentliga statistiken allt mindre tillförlitlig på branschnivå. Skälet är att många e-handelsföretag branschklassificeras som “distanshandel” och inte utifrån huvudsakligt produktutbud, vilket korrigeras i Detaljhandelns försäljning.

– Äntligen har detaljhandlen ett mått som visar hur det egentligen går för branscherna. Det senaste decenniets strukturutveckling där renodlade e-handelsaktörer plockat marknadsandelar har tidigare inte speglats i marknadsutvecklingen. Nu har marknaden möjlighet att följa utvecklingen av det som faktiskt säljs i respektive bransch, säger Jonas Arnberg, VD HUI Research.

I onsdags hölls ett webbinarium i samband med släppet av siffror för det första kvartalet 2021. Sändningen finns att se i efterhand här.

All statistik finns publicerad på Handelsfakta.se där det också finns en sammanfattningsrapport av kvartalets utfall. Statistik och sammanfattningsrapport finns här.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: HUI Research

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in