Nya bilar ökade med 10,4 procent

Av på 3 januari, 2017

Dieselbilar uppgick till 51,6 procent av nyregistreringarna, en minskning med 5,3 procentenheter jämfört med december föregående år.

Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 8,5 procent av nyregistreringarna, jämfört med 10,2 procent under december 2015.

Knappt 68 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 36 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 64 procent och kvinnor för resterande 36 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 37 354 av årsmodeller från 2014 – 2016 och 497 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 17 708 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 20 143 fordon. Nyregistreringarna av lastbilar ökade under december med 17 procent.

Den kraftiga ökningen av nyregistrerade MC med över 900 procent beror på de skärpta kraven för avgasutsläpp från och med 1 januari 2017, då en motorcykel måste uppfylla nivån Euro 4 för att få tas i bruk. Motorcyklar med lägre avgasklass är därför tvungna att tas i bruk (nyregistreras) för första gången innan årsskiftet 2016/2017.

Nyregistrering av fordon under december 2016 fördelade på fordonsslag

       
Fordonsslag December 2015 December 2016 Förändring i procent
Personbilar 34 293 37 851 10,4
– därav bensin 11 288 15 122 34,0
– därav diesel 19 500 19 522 0,1
– därav el 322 453 40,7
– därav elhybrider 1 021 1 353 32,5
– därav laddhybrider 1 753 915 -47,8
– därav etanol/etanol flexifuel 76 92 21,1
– därav gas/gas flexifuel 332 392 18,1
Andel (procent) miljöbilar MB2013* 20,2 16,3  
Husbilar (delmängd av personbilar) 140 137 -2,1
Lastbilar 5 096 5 937 16,5
Bussar 158 168 6,3
Släpvagnar (exkl. husvagnar) 2 357 2 371 0,6
Husvagnar 89 113 27,0
Traktorer 632 968 53,2
MC 485 4 966 923,9
Mopeder klass 1 280 399 42,5
Snöskotrar 2 659 2 512 -5,5
Terränghjulingar 612 797 30,2

* Miljöbil från och med 1 januari 2013 enligt definitionen för skattebefrielse i Vägtrafiklagen 2006:227

Ekonomi
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in