Nya gränser för tättbebyggt område från 1 september

By on 25 augusti, 2022
Källa: Örebro kommun

Örebro kommun uppdaterar nu gränserna för tättbebyggt område. Flera befintliga tättbebyggda områden blir större och tre helt nya kommer till, Hampetorp, Ölmbrotorp och Norra Bro. Inom tättbebyggt område gäller särskilda trafikregler för bland annat hastighet och parkering.

I takt med att bebyggelsen i Örebro kommun har expanderat och nya områden tillkommit har vägnätet på sina håll vuxit utanför gränsen för vad som klassas som tättbebyggt område i de gällande lokala trafikföreskrifterna. Örebro kommun har därför beslutat om nya gränser för kommunens tättbebyggda områden från 1 september 2022.

Inom tättbebyggt område gäller särskilda trafikregler för bland annat hastighet och parkering, enligt Trafikförordningen. Inom tättbebyggt område kan dessutom varje kommun besluta om lokala trafikföreskrifter, även om de inte är ansvariga för vägen i området, på så vis kan kommunen göra det mer trafiksäkert och enhetligt på dessa vägar.

– Från 1 september kommer även Hampetorp och Ölmbrotorp att klassas som tättbebyggt område, och Norra Bro som blir en del av Örebro-området. Så det innebär en del nya trafikregler i dessa områden att ha koll på, säger Emelie Tiveljung, trafikingenjör på Tekniska förvaltningen.

Följande regler gäller i alla tättbebyggda områden i Örebro kommun:

  • Fordonsförare ska hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet.
  • Bashastigheten är 50 kilometer i timmen. Kommunen får dock besluta om annan hastighetsbegränsning, det är alltid skyltad hastighet som gäller.
  • Fordon får inte stannas eller parkeras på allmän plats som är terräng (utanför vägen).
  • Fordon får parkeras högst 24 timmar i följd på allmän platsmark där kommunen är huvudman. Denna regel gäller på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag, om inget annat anges på platsen.

– Det är bra att känna till att 24-timmarsregeln gäller på alla kommunala gator inom tättbebyggt område om ingen annan tidsbegränsning framgår av skyltning på plats. Alltså även på gator som helt saknar vägmärken om parkering. Vägmärket för parkering, med blå bakgrund och vitt P, betyder alltid att parkering är tillåtet högst 24 timmar i följd vardagar utom vardag före sön- och helgdag, om inte annan tidsbegränsning framgår av en tilläggstavla, förklarar Emelie Tiveljung.

Läs mer och se alla tättbebyggda områden i Örebro kommun på orebro.se/tattbebyggtomrade

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login