Nya Lindbackaskolans bibliotek

By on 23 oktober, 2022
Ann-Britt Lindgren är skolbibliotekarie på Lindbackaskolans bibliotek - ett gemensamt skolbibliotek för tre skolor i Lindesberg.
Bild: LindeKultur

Nya Lindbackaskolans bibliotek – ett gemensamt skolbibliotek för tre skolor i Lindesberg, Lindesbergs nya skol- och idrottscentrum Lindbacka är en av kommunens största investeringar någonsin.

För omkring en halv miljard kronor har Lindesberg fått tre idrottshallar, en ishall, en curlinghall, en utomhusarena med konstgräs – och tre skolor för tusen elever med ett gemensamt och bemannat skolbibliotek.

Lindesbergs nya skolbibliotek är sedan ett läsår tillbaka (från höstterminen 2021) en pedagogisk resurs och tillgång för elever, lärare och annan personal på tre grundskolor:

● Brotorpsskolan – en om- och tillbyggd skola för närmare 500 elever i förskoleklass – årskurs 6 (6-13 år) som ersatt Kristinaskolan som lagts ned;

● Lindbackaskolan – en nybyggd skola för närmare 500 elever i årskurs 7-9 (13-16 år) som ersatt Stadsskogsskolan som lagts ned;

● Lindbacka Grundsärskola – en nybyggd gemensam särskola för ett 30-tal elever för centralortens grundskolor.

Med det nya skolbiblioteket har eleverna i de tre skolorna fått det som saknades i deras gamla skolor – ordnade bibliotekslokaler och ansvarig bibliotekarie.

– Ett skolbibliotek utan bibliotekarie är som ett klassrum utan lärare – därför är vi glada och stolta över att vi har ett väl fungerande skolbibliotek som också är bemannat med en kunnig och engagerad bibliotekarie, säger Nils Rutqvist som är biträdande rektor på Lindbackaskolan.

Ann-Britt Lindgren är skolbibliotekarie på Lindbackaskolan. På ett läsår har hon byggt upp och etablerat Lindesbergs nya skolbibliotek som en pedagogisk tillgång för elever, lärare och annan personal på de tre skolorna: ”Roligt och stimulerande men också utmanande att vara ett pedagogiskt stöd till närmare tusen elever i åldern 6-16 år, lärare och annan personal på våra skolor”, säger hon.

– Skolbiblioteket är en pedagogisk resurs i skolans verksamhet för alla elever och all personal som därmed bidrar till ökad måluppfyllelse, betonar Ann-Britt: – Skolbiblioteket bidrar till att varje elev utvecklar sin läs- och skrivförmåga, sitt språk, sin fantasi och sitt kreativa tänkande, sin empatiska förmåga och andra kunskaper utifrån vars och ens egna förutsättningar.

God läsförmåga och läsförståelse är nyckeln till all inlärning i alla ämnen – därför är ett skolbibliotek så viktigt för att eleverna ska nå sina kunskapsmål som kräver god läs- och skrivförmåga.

– Jag vill nå alla elever – inte bara de som redan är intresserade av att läsa böcker, fortsätter Ann-Britt som initialt prioriterar det läsfrämjande arbetet till att börja med då flertalet av eleverna aldrig tidigare haft tillgång till ett skolbibliotek”.

Skolbiblioteket är öppet drygt en timme varje dag för elever och personal som vill låna och lämna tillbaka böcker, sitta och läsa eller jobba med något skolarbete i lugn miljö. Lärare kan använda biblioteket även när personal inte är på plats.

Som skolbibliotekarie har Ann-Britt Lindgren två huvuduppgifter – dels att vara ett läsfrämjande stöd till skolornas elever och pedagoger på olika sätt; dels att svara för fortlöpande inköp av aktuella böcker för alla åldrar och utifrån elevernas önskemål.

Lärarna kan boka tider för sina klasser på biblioteket: ”Under läsåret 2022/2023 har 48 klasser bokat in fasta tider för biblioteksbesök med utlåning, bokprat, högläsning med mera”.

Elever, lärare och annan personal (exempelvis special- och socialpedagoger och kuratorer) kan få hjälp med att ta fram lämplig litteratur utifrån olika önskemål och behov – klassiker, högläsningsböcker, fackböcker eller annat.

– Att hitta bra och lämpliga böcker som lockar elever från 6 till 16 år till läsning kan vara en tuff uppgift – men också en stimulerande möjlighet, förklarar Ann-Britt som exempelvis låter elever från högstadiet läsa högt för förskoleklasser: – Sådana åldersöverskridande möten är bra för alla parter – speciellt i en skolmiljö med närmare tusen elever i olika åldrar.

Kultur | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login