Nya möjligheter att hyra ut tomma bostäder

By on 1 september, 2022
Arkivbild

Fastighetsägare som beviljats investeringsstöd för hyres- eller studentbostäder har nu möjlighet att hyra ut tomma bostäder till asylsökande eller personer som fått uppehållstillstånd.

Undantaget från ordinarie uthyrningsregler har införts mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina.
 
Till och med den sista december förra året kunde fastighetsägare ansöka om investeringsstöd för att med särskilda villkor anordna hyresbostäder och bostäder för studenter. Den 27 juli i år infördes en ny förordning om undantag från vissa ordinarie villkor om uthyrning. Den nya förordningen möjliggör uthyrning av vakanta bostäder för att användas som boenden för flyktingar från bland annat Ukraina. Bostäderna kan hyras ut utan villkor om exempelvis besittningsskydd.

Undantagsförordningen ger fastighetsägare som fått investeringsstöd en möjlighet att hyra ut färdigställda bostäder till Migrationsverket eller en kommun i syfte att tillhandahålla boenden för asylsökande eller personer som har ansökt om, eller som har beviljats, uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda i Sverige.

För att kunna hyra ut en bostad i enlighet med den nya förordningen måste fastighetsägaren göra en anmälan till Länsstyrelsen inom två veckor från det att hyresavtalet ingåtts och bifogar avtalet. Avtalet ska ha ingåtts före den 1 juni 2023 och får inte avse en tidsperiod som är längre än tre år.

Observera att reglerna om högsta tillåtna normhyra även gäller för uthyrning enligt undantaget.

Länsstyrelsen kommer bedriva tillsyn över att villkoren i undantagsförordningen följs och kan vid behov initiera återbetalningsärenden.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län

You must be logged in to post a comment Login