Nya regler möjliggör för mer extrema elpriser

Av på 24 oktober, 2013

Inom en snar framtid kan elpristopparna bli 50 procent högre än tidigare. Den nordiska elbörsen Nordpool ingår i projektet, North-Western Europe day-ahead price coupling project (NWE) vilket innebär att elprisberäkningen för ett flertal europeiska elbörser ska kopplas samman. Ett delsteg är att införa samma lägsta och högsta elprisnivå för de elbörser som ingår i projektet.

Nordpool deltar i projektet NWE som syftar till att föra Norden närmare visionen om en gemensam europeisk elmarknad. Projektet går ut på att låta elbörserna hantera all överföringskapacitet mellan börsområdena för att på ett optimalt sätt minimera prisskillnaderna områdena emellan.

Ett nödvändigt steg inför sjösättningen av projektet är att harmonisera ramarna för prisberäkningsalgoritmen. Projektdeltagarna har därför enats om att införa ett gemensamt elpristak på 3 000 EUR/MWh och ett lägsta möjliga pris på – 500 EUR/MWh. Jämfört med tidigare ramar för Nordpool innebär förändringen att taket höjs med 1 000 EUR och att prisgolvet sänks med 300 EUR.

– Vi har haft några tillfällen historiskt då Nordpools priser både har slagit i taket och golvet. Att max och min revideras innebär att elpristopparna kan bli 50 % högre än vad som tidigare var möjligt samtidigt som det vid överskottssituationer kan bli lägre elpriser än innan, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Exempelvis bottnade elpriset under juldagen i fjol, mellan klockan 01.00-07.00, då det blev – 200 EUR/MWh i Danmark. Den 7 juni, mellan klockan 09.00-11.00, slog elpriset i taket på 2 000 EUR/MWh, även det i Danmark. elskling.se räknade då ut att priset för att tvätta och torktumla under de två timmarna hamnade på 88 kronor. Det höjda elpristaket innebär att kostnaden för motsvarande tvätt ökar från 88 kronor till 132 kronor.

Antaget att de pågående testerna av systemet går väl kommer projektet att sjösättas den 26 november i år. Det betyder att förändringen av prisramarna måste vara implementerade som senast på detta datum.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in