Nya siffror vittnar om utbrett byggfusk

By on 8 december, 2021

Sedan 2017 har 120 oannonserade kontroller genomförts och över 1400 leverantörer kartlagts inom ramen för Rättvist byggande. Resultatet visar misstänkt svart arbetskraft, ogiltiga ID-handlingar och upp till 40 procent oanmälda underentreprenörer. Nu expanderar Rättvist byggande, så att fler byggherrar kan ansluta.

Det pågår omfattande och välorganiserad arbetslivskriminalitet på svenska byggarbetsplatser. Branschorganisationer och banker har börjat visa handlingskraft, men fler behöver göra mer. Det tycker Morgan Jansson, ordförande i styrgruppen för Rättvist byggande.

– Jag påstår att branschen står i lågor. Med Rättvist byggande försöker vi göra vad vi kan för att släcka branden. Branschen skulle behöva mobilisera men många i vår omvärld verkar vilja utreda vidare innan de agerar. Man tillsätter inte en utredning när det brinner, man samlas och släcker först.

Sedan starten har Rättvist byggande genomfört drygt 120 arbetsplatskontroller och över 1400 leverantörer kartlagts. Vid kontrollerna, som görs oannonserade, upptäcks brister på i stort sett alla byggarbetsplatser. Det handlar om arbetskraft utan arbetstillstånd, ogiltiga ID-handlingar och en stor andel oanmälda underentreprenörer.

Öppnar upp för fler

Intresset för Rättvist byggande är stort och många andra, även privata byggherrar, vill ansluta sig. Nu blir det möjligt. Genom en ideell förening hos branschorganisationen Byggherrarna öppnar bolagen bakom Rättvist byggande för fler aktörer.

– Vi verkar på en nationell arena och har ett brett nätverk. Genom föreningen för Rättvist byggande kan vi växla upp arbetet mot arbetslivskriminalitet och byggfusk, säger Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna.

Stockholmsbolagen som idag står bakom Rättvist byggande kommer att bygga upp verksamheten som en fristående förening med Byggherrarna som värd. Morgan Jansson, idag ordförande för styrgruppen för Rättvist byggande, kommer att leda arbetet vidare. Föreningen öppnar upp för nya medlemmar redan i år.

Brister vid utförda kontroller

Statistik från april 2018 till och med november 2021.

April 2018 – november 2021 Antal Avvikelser i procent
Totalt antal genomförda kontroller 121  
Totalt antal kontrollerade företag 1418  
Antal kontrollerade personer 3963  
Avvikelse ID06 98 2,5%
Avvikelse ID-handling 299 7,5%
Avvikelse tillstånd 139 3,5%
Oanmäld underentreprenör 565 39,8 %
Brister i skalskydd* 74 75,5%

* Stängsel, grindar och liknande som säkerställer att endast behöriga har tillträde till byggarbetsplatsen. Statistiken för skalskydd baseras på 98 kontroller under 2020-2021.

Det här är Rättvist byggande

Rättvist byggande är en satsning för sund konkurrens på lika villkor och schyssta arbetsvillkor. Arbetet startade 2017 och år 2020 var modellen implementerad i fem kommunala bolag: Familjebostäder, Micasa Fastigheter, SISAB, Stockholmshem och Svenska Bostäder.

Rättvist byggande omfattar tuffare krav vid upphandling, kartläggning av hela kedjan av entreprenörer och oannonserade kontroller på byggarbetsplatser. När oegentligheter upptäckts utfärdas viten, och lagbrott polisanmäls. Att dokumentera fusket fungerar. Det har lett till viktiga milstolpar i form av fällande domar för företag som fuskat.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Familjebostäder

You must be logged in to post a comment Login