Nya uppgifter om registrerade vaccinationer mot covid-19

By on 26 januari, 2021
Arkivbild

Hittills har totalt 192 700 vaccinationer mot covid-19 rapporterats in till det nationella vaccinationsregistret från landets regioner.

Folkhälsomyndigheten övergår nu till att redovisa antalet genomförda vaccinationer som har registrerats i det nationella vaccinationsregistret (NVR), från att tidigare ha redovisat antalet doser som regionerna uppger att de har skickat ut till vaccinatörerna.

Från och med torsdag den 28 januari kommer uppgifterna om registrerade vaccinationer att redovisas på lokal och regional nivå och utifrån olika åldersgrupper i befolkningen, i ett nytt statistikverktyg. Verktyget baseras på data från NVR.

Det är det nationella vaccinationsregistret vi använder för att följa vaccinationernas effekt över tid i olika grupper av befolkningen, och i befolkningen som helhet. Ett väl fungerande vaccin är den mest effektiva åtgärden för att förhindra att människor blir sjuka och avlider vid en pandemi. Det är dock viktigt att komma ihåg att det bara är ett av flera verktyg för att hantera pandemin, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Enligt uppgifter som hämtats från NVR, dit nu så gott som samtliga regioner rapporterar, och som omfattar tiden fram till och med den 25 januari har totalt nästan 192 700 vaccinationer genomförts.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Folkhälsomyndigheten

You must be logged in to post a comment Login