Nyckelfonden delade ut 5.2 miljoner till 21 medicinska projekt.

Av på 23 april, 2013

Måndagen den 22 april delade Nyckelfonden ut medel till stöd för medicinsk forskning på USÖ. Anslag på 5,2 miljoner kronor överlämnas av ordförande för Nyckelfondens sakkunniggrupp professor Olle Ljungqvist till 21 intressanta forskningsprojekt.

Nyckelfondens bidrag medverkar till att fortsatt stärka den kliniska forskningen vid USÖ. Resultaten av den kliniska forskningen syftar till att åstadkomma förbättringar inom hälso- och sjukvården. Forskningen kommer därmed alltid USÖ:s patienter direkt till nytta.

Följande forskningsprojekt tilldelades anslag från Nyckelfonden:

Studier av svalgets och matstrupens funktion i samband med narkos
Ahlstrand Rebecca, specialistläkare, Anestesi- och intensivvårdskliniken

Propionibacterium acnes betydelse för utveckling av prostatacancer – finns det speciella typer av acnebakterier som är särskilt benägna att infektera prostatakörteln?Andersson Swen-Olof, docent Urologiska kliniken

Immunförsvarets roll vid prostatacancerutvecklingAndrén Ove, docent Urologiska kliniken

Antifobisk behandling med stresshormon som ny terapi mot orolig mage
Brummer Robert, professor Medicinska kliniken

Blodets levringsförmåga vid hjärtinfarkt och i vila Betydelse för framtida blodproppsbehandling
Christensen Kjeld, överläkare Kardiologiska kliniken

Livet efter vaccineringen – att leva med narkolepsi efter svininfluensavaccineringEriksson Mats, docent, leg sjuksköterska

Postoperativ smärtlindring vid total höftplastik. En jämförelse mellan ultraljud lagd femoral nervblock och smärtlindring med lokal infiltrationsanalgesi
Anil Gupta, docent Anestesi- och intensivvårdskliniken

Prognostisk betydelse av markörer i avföringen vid inflammatorisk tarmsjukdom, basen för ett ändrat framtida patientomhändertagande?
Jonas Halfvarsson, docent Medicinska kliniken

Antimikrobiella peptider – kroppens eget antibiotika: betydelse och diagnostisk markör vid blodförgiftning
Olof Hultgren, docent Medicinska kliniken

Vad orsakar kroniska sår?Mikael Ivarsson, molekylärbiolog KFC/FoU

Förhöjt tryck i bukhålan och sviktande organ – tidiga markörer och ny behandling
Kjell Jansson, docent Kirurgiska kliniken

Humant papillomvirus (HPV), förekomst och biomarkörer vid livmoderhalscancerutveckling
Mats G Karlsson, överläkare Laboratoriemedicinska länskliniken

Immunologiska markörer hos vita blodkroppar vid blodförgiftning
Jan Källman, docent Infektionskliniken

Intraoperativ strålbehandling vid bröstbevarande kirurgi för tidig bröstcancer
Göran Liljegren, docent Kirurgiska kliniken

Framtagande av tester för att undersöka orsaker till lyssningsproblem hos barn med normal hörsel
Claes Möller, professor Audiologiska kliniken

Prognos vid cancer i relation till förändringar av arvsanlagen vid tjocktarms- och livmodertapps-cancer
Torbjörn Nilsson, professor Labatoriemedicinska länskliniken

Varifrån härstammar de sjukdomsframkallande T-cellerna i tarmslemhinnan hos patienter med mikroskopisk kolit, och i vilken mån bidrar patientens tarmmiljö till utveckling av dessa ”farliga” T-celler?Nils Nyhlin, överläkare Medicinska kliniken

Utvärdering av öppetståendegrad hos vengraft uttagna med no-touch teknik vid anastomosering till LADDomingos Souza, docent Kärl-Thoraxkliniken

Studier av sjukdomsframkallande förmåga hos multiresistenta tarmbakterierBo Söderquist, professor Laboratoriemedicinska länskliniken

Det medfödda immunförsvarets roll vid cystisk fibros
Bo Söderquist, professor Laboratoriemedicinska länskliniken

Utvärdering av två nyutvecklade antibiotika för behandling av den snart obotliga sexuellt överför-bara infektionen gonorréMagnus Unemo, docent, molekylärbiolog Laboratoriemedicinska länskliniken

www.nyckelfonden.se

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in