Ojämlik vård inom allergivaccination

By on 11 april, 2018

Årets pollensäsong är här och fler än tre miljoner invånare riskerar att få symtom på grund av sin pollenallergi. En del av dem får inte tillräcklig lindring av receptfria allergiläkemedel och kan därför behöva allergivaccination för att slippa symptomen. Behandlingen erbjuds dock i mycket olika omfattning i landet och inget landsting klarar av att tillgodose behovet.

Läkemedelsbolaget ALK gör sedan 2010 mätningar vartannat år i januari månad av hur många som just då genomgår allergivaccination. Den senaste rapporten kom i januari 2018.

Allergivaccination utförs med injektioner eller tabletter, har en behandlingsperiod på tre år och är idag den enda behandling som långsiktigt innebär att patienten i stort sett blir symptomfri. Ändå tillhandhålls behandlingen i för liten utsträckning i samtliga av landets landsting.

Inget län uppfyller behovet
Det beräknade behovet för allergivaccination är 200 personer per 10 000 invånare per år, enligt SFFA (Svenska Föreningen för Allergologi) och riksgenomsnittet för patienter i landets alla landsting var i januari 2018 cirka 17,5 patienter per 10 000 invånare, enligt ALK. Alltså en bra bit under det beräknade behovet.

Det landsting i landet där flest behandlats med allergivaccination är Halland med 48 patienter medan Norr- och Västerbotten endast behandlat 9 patienter vardera.

Samtliga landsting ligger långt under det beräknade behovet, vilket gör att många med allergi får lida i onödan. Att möjligheten till allergivaccination är så olika stämmer illa med målet för hälso- och sjukvårdslagen: ”En god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen”, säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Forskningsframsteg ökar behandlingsmöjligheten
En viss ökning av behandlade patienter har skett de senaste åren. Anledningen till detta beror framförallt på att introduktionen av tabletter gjort det möjligt för fler patienter att genomgå behandling.

Forskningsframstegen inom allergivaccination i kombination med spridning av fler allergologer skulle kunna innebära en mer jämlik vård för individen, säger förbundsordförande Maritha Sedvallson.

Vad ser Astma- och Allergiförbundet som avgörande för en jämlik vård?
• Att fler allergologer utbildas i tillräcklig omfattning som motsvarar det beräknade behovet.
• Att få en jämn geografisk spridning av allergologer för att öka tillgängligheten för patienterna.
• Att nya behandlingsmetoder används och att kunskapen om dessa sprids inom sjukvården.

Siffror för respektive landsting per 10 000 invånare i januari månad 2018. Källa: ALK

Norrbotten 9 patienter
Västerbotten 9 patienter
Västernorrland 12 patienter
Jämtland/Härjedalen 10 patienter
Gävleborg 14 patienter
Dalarna 20 patienter
Uppsala 18 patienter
Värmland 24 patienter
Västmanland 10 patienter
Stockholm 18 patienter
Sörmland 11 patienter
Örebro 14 patienter
Västra Götaland 15 patienter
Östergötland 14 patienter
Jönköping 13 patienter
Halland 48 patienter
Kronoberg 17 patienter
Gotland 35 patienter
Kalmar 21 patienter
Blekinge 18 patienter
Skåne 21 patienter


Fakta pollenallergi

  • Ungefär 30 procent av befolkningen har pollenallergi.
  • De vanligaste allergiframkallande pollensorterna i Sverige kommer från lövträd, främst björk, al och hassel, samt gräs och gråbo.

Tips inför pollensäsongen

  • Träna inomhus, undvik utomhusträning under pollensäsongen.
  • Tvätta håret på kvällen innan du går och lägger dig.
  • Vädra inte i sovrummet innan du går och lägger dig.
  • Följ pollenprognoserna, för att vara uppdaterad om aktuell pollenhalt. http://pollenrapporten.se/prognoser.4.5dae555f13d5eaab600134.html
  • Mer information och allmänna råd om pollenallergi https://astmaoallergiforbundet.se/information-rad/pollenallergi/ 

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login