Ökad risk för död i covid vid svår psykisk sjukdom

Av på 4 februari, 2021
Arkivbild

Personer med allvarlig psykisk sjukdom löper kraftigt ökad risk att dö i covid-19. Det visar en ny studie vid Umeå universitet och Karolinska institutet. Bland äldre är andelen covid-döda nästan fyra gånger så stor för dem med allvarlig psykisk sjukdom som bland psykiskt friska i samma ålder.

– Vi ser en hög överdödlighet i covid-19 bland äldre med svår psykisk sjukdom som gör att man kan fundera över om denna grupp borde prioriteras för att få vaccin, säger Martin Maripuu, överläkare i psykiatri och forskare vid Umeå universitet.

I den aktuella studien har forskarna studerat data för hela den svenska befolkningen över 20 år under perioden 11 mars till 15 juni 2020. Bland de med allvarlig psykisk sjukdom avled under denna period 130 personer i covid-19, vilket motsvarar 0,1 procent av samtliga i gruppen. Bland personer som inte hade diagnos för allvarlig psykisk sjukdom var dödligheten knappt hälften, 0,06 procent.

Det är framför allt efter 60 års ålder som de psykiskt sjuka har högre överdödlighet jämfört med icke psykiskt sjuka i samma ålder. I åldersgruppen 60-79 år var död i covid-19 nästan fyra gånger så vanligt bland personer med allvarlig psykisk sjukdom som bland jämnåriga i befolkningen i övrigt.

Som allvarlig psykisk sjukdom räknas i studien psykossjukdomar, till exempel schizofreni och bipolär sjukdom. Däremot ingår inte depression eller ångest i studien , även om dessa tillstånd också kan vara svåra.

Exakt vad som orsakar överdödligheten i covid bland de allvarligt psykiskt sjuka ger studien i sig inte svar på.

Det kan handla om att allvarlig psykisk sjukdom kan leda till att man också biologiskt åldras i förtid, att sjukdomen försämrar hälsan och immunförsvaret i största allmänhet eller att den här gruppen har andra riskfaktorer som exempelvis övervikt. Det är alltid viktigt att behandla både den psykiska och kroppsliga ohälsan hos personer med dessa sjukdomar, säger Martin Maripuu.

Totalt har nästan åtta miljoner individer ingått i underlaget för studien som är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Psychiatry.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Umeå Universitet
Om den vetenskapliga publiceringen
Death Associated With Coronavirus (COVID-19) Infection in Individuals With Severe Mental Disorders in Sweden During the Early Months of the Outbreak—An Exploratory Cross-Sectional Analysis of a Population-Based Register Study
Martin Maripuu, Marie Bendix, Louise Öhlund, Micael Widerström, Ursula Werneke
doi.org/10.3389/fpsyt.2020.609579
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.609579/full

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in