Örebro Flygplats beredskapsflygplats för akuta transporter

Av på 23 december, 2020
Foto från Örebro Airports Facebooksida » https://www.facebook.com/OrebroAirport

Regeringen säkerställer att det finns infrastruktur för samhällsviktiga transporter, Trafikverket tecknar därför avtal med 16 flygplatser om tillfällig beredskap där Örebro Flygplats är en av dem.

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att omgående förhandla och ingå överenskommelser med 16 flygplatser om tillfällig beredskap. Det innebär att flygplatserna ska hålla en grundläggande beredskap dygnet runt och kunna ta emot flyg som utför akuta samhällsviktiga transporter, såsom ambulansflyg.

Avtalen gäller från och med den 23 december och året ut.

Följande flygplatser ska ha en tillfällig beredskap de kommande veckorna:

 • Kiruna flygplats 
 • Lycksele flygplats 
 • Skellefteå flygplats 
 • Örnsköldsviks flygplats  
 • Mora-Siljans flygplats  
 • Borlänge flygplats  
 • Linköping flygplats 
 • Växjö-Kronobergs flygplats
 • Stockholm Skavsta flygplats
 • Karlstads flygplats 
 • Örebro flygplats 
 • Eskilstuna flygplats 
 • Skövde flygplats 
 • Trollhättan-Vänersborgs flygplats 
 • Jönköping flygplats 
 • Kalmar flygplats

Det är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som har kommit in med en hemställan till regeringen om att säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet på landets flygplatser för transport av patienter eller personal de kommande veckorna.

Utifrån regeringens uppdrag ska Trafikverket även teckna motsvarande avtal för tiden från årsskiftet fram till 28 februari 2021.

Fler åtgärder för höjd beredskap

Regeringen föreslår även tillfälliga statliga lån för trafikledning på de regionala ickestatliga flygplatserna. Därmed avsätts 164 miljoner kronor för lån till leverantörer av lokal trafikledning Även detta är för att säkerställa kapacitet i den svenska infrastrukturen för samhällsviktigt flyg.

Regeringen tillför också 10 miljoner kronor för att höjd jourberedskap vid de statliga beredskapsflygplatserna ska kunna upprätthållas. Det handlar om att ambulans- och brand- och räddningsflyg ska kunna landa.

Sammantaget innebär dessa åtgärder att landet har 26 beredskapsklara flygplatser den närmaste tiden för att kunna göra snabba transporter av patienter och personal. På detta sätt ska alla i Sverige få tillgång till sjukvård.

Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Trafikverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in