Örebro kommun erbjuder gröna obligationer

Av på 14 november, 2018

Som en del i Örebro kommuns klimat- och miljöarbete ger Örebro kommun sin fjärde gröna obligation för placerare som vill gynna miljön och klimatet.

Örebro kommun ger återigen kapitalmarknaden möjligheten att placera i en grön obligation. Som en del i Örebro kommuns klimat- och miljöarbete ges ytterligare en grön obligation ut. Satsningar knutna till de gröna obligationerna kommer att vara sådana som leder till minskad klimat- och miljöpåverkan. Investeringarna fokuserar bland annat på minskad energianvändning genom energieffektiva gröna byggnader vid nybyggnation samt energieffektiviseringar vid renoveringar av äldre fastigheter.  

̵ Totalt har kommunen gett ut gröna obligationer om 2,3 miljarder kronor som bland annat finansierar investeringar i vindkraft, förskolor, skolor och bostäder. Investeringsprojekten färdigställs av de kommunala bolagen Futurum, Kumbro Vind, Örebrobostäder och Örebroporten. Kommunen har som ambition enligt den fastställda klimatstrategin att förpacka så stor del som möjligt av kommunens låneskuld som gröna obligationer

Att vi gör det möjligt för fler att göra hållbara placeringar i den gröna sektorn innebär att vi driver på omställningen till ett hållbart samhälle. Det är precis så vi ska arbeta. Örebro kommun ska att gå före på miljö- och klimatområdet. Att vi nu är en av de ledande aktörerna på området känns väldigt tillfredställande, säger Kenneth Nilsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

– Örebro kommun har en tydlig strategi för klimatarbetet som bland annat pekar ut gröna obligationer som ett kraftfullt verktyg. Örebro kommun ska vara den kommun som satsar mest på gröna obligationer, en tydlig förebild för både offentlig sektor och näringsliv för minskad klimatbelastning, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd med ansvar för miljö- och klimatfrågor

– Det är mycket angeläget att vi använder våra finansiella flöden i omställningen till en hållbar samhällsutveckling. Det globala hållbarhetsarbetet inom FNs agenda för en hållbar värld 2030 lyfter särskilt fram finanssektorn som en nyckelspelare. Örebro kommun bidrar i detta arbete, säger Hanna Ryman, hållbarhetsstrateg i Örebro kommun.

– Syftet med att ge ut gröna obligationer är att ytterligare bredda Örebro kommuns upplåning genom att nå fler investerare samtidigt som vi vill bidra till marknaden för hållbara placeringar, säger Mats Rodenfelt, finanschef i Örebro kommun.

Den gröna obligation som Örebro kommun ger ut löper på 5 år med 500 miljoner kronor. Örebro kommun har kreditbetygetet AA+ från Standard & Poor’s sedan 2010 med stabil utsikt. Den gröna obligationen ges ut genom ett samarbete med Danske bank och Handelsbanken. Bland investerare som köpt obligationen kan nämnas Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur, KPA Pension, SPP Fonder, Alfred Berg, Länsförsäkringar Västernorrland, Cliens Kapitalförvaltning och Captor.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in