Örebro kommun med digitala förtecken

By on 11 maj, 2017

Tisdagen den 9 maj antog Kommunstyrelsen en digitaliseringsstrategi för Örebro kommun vars syfte är att vara ett stöd för kommunens nämnder och verksamheter och ge vägledning i att nå kommunens mål och skapa en enklare vardag för medborgare, företag och organisationen med hjälp av digitalisering.

Digitaliseringsstrategin blir en grund för arbetet med att utveckla och hitta former för den fortsatta utvecklingen i Örebro kommun. 200 mnkr finns avsatta i en utvecklingsportfölj för digitalisering under 2017–2019 och en digitaliseringskommitté har uppdraget att driva arbetet.

– Vi sätter igång ett omfattande arbete som kommer att pågå under flera år. Vi tar dessutom ett viktigt steg för att rusta oss inför framtida kostnadsökningar för att kunna möta framtiden som en mer modern och effektiv kommun, säger Kenneth Nilsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Digitaliseringsstrategin utgår från regeringens förväntan på offentlig verksamhet – Digitalt först – och består av fyra huvudstrategier:
Utgå från medborgarnas behov och livshändelser
Digital samverkan för en effektivare förvaltning
Digitala tjänster för ökad delaktighet och innovation
Säkra digitala tjänster som skapar tillit.

– Kommunens ambition är att skapa förutsättningar för digitalisering, både vad gäller ökad service och tillgänglighet och i arbetet med att bygga den smarta staden. Vi ska erbjuda en god digital välfärd, säger Anne Andersson, kommundirektör.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login