Örebro kommuns Byggnadspris 2021 – här är de nominerade!

By on 13 december, 2021

I år nomineras fyra projekt till Örebro kommuns Byggnadspris. Tisdagen den 21 december hålls en prisceremoni där årets vinnare presenteras.

Nu är det snart jul och då är det åter dags att presentera de nominerade till Örebro kommuns byggnadspris. I år är det extra roligt att lyfta fram arkitektur som utmärker sig i kommunen eftersom Örebro för femte året i rad stått på prispallen för utmärkelsen Årets Arkitekturkommun. Ett bevis på att Örebro fortsätter kombinera ett högt bostadsbyggande med goda villkor för att utveckla en attraktiv och hållbar arkitektur.

När vinnaren av Örebro kommuns Byggnadspris 2021 ska utses lyfter vi fram fyra goda exempel på byggande i Örebro. Även i år är det stor variation på projekten, med allt från hyreshus och radhus som står för god vardagsarkitektur till det storslagna Kulturkvarteret som tagit plats i centrala Örebro. Även omgestaltningen av en historisk plats som Teaterplan lyfts fram bland projekten.

Prisceremonin äger rum tisdag den 21 december kl. 11.30. Vid ceremonin kommer representanter för det vinnande projektet, Byggnadsnämndens ordförande, stadsarkitekt och stadsantikvarie att medverka.

Eftersom platsen för prisceremonin riskerar att avslöja vinnande byggnad, kommer tid och plats för detta att meddelas i pressinbjudan vid senare tillfälle.

De nominerade projekten till Örebro kommuns Byggnadspris 2021 är:

Teaterplan

Torgplats och ny teaterentré.

Beställare: Örebro kommun. Arkitekt: Örebro kommun (torg). Arkitektur och Byggnadsvård (teaterentrén).

Ett av stadens bortglömda finrum har förädlats till ett vardagsrum med plats för många; barn, vuxna, teaterbesökare, busstrafikanter. Det har blivit en vacker plats både dag och natt som på en liten yta ger utrymme för att umgås, leka, vänta och vila. Och Örebro Teater har fått en attraktiv entré tillgänglig för alla.

Kulturkvarteret

Bibliotek, kulturskola, scener och ombyggnad av fd Riksbankshuset till konsthall.

Beställare: Örebroporten. Arkitekt: Wingårdhs, White (ombyggnad).

I Kulturkvarteret, Örebros nya mötesplats och kulturella nav, finns tre karaktärsstarka byggnader från olika tidsepoker. Den nya byggnaden knyter ihop dem både innehållsmässigt och arkitektoniskt. Fasaden reflekterar vattnet och husen intill. På insidan omsluts besökaren av det varma träet. Den nya byggnadens och det ombyggda Riksbankshusets starka arkitektur gör platsen och staden upplevelsemässigt rikare.

Fisktärnan 1

Radhus, Norra Ormesta.

Beställare: Innobo och Industritornet. Arkitekt: Sweco Architects.

Ett radhusprojekt som är ett fint exempel på god vardagsarkitektur. Modernt men ändå anpassat till områdets lantliga karaktär. Robusta material och fina detaljer som ger en känsla av kvalitet och trivsel. En upprepning av några få husvolymer, men upplevs ändå som ett varierat kvarter som ger karaktär till stadsdelen.

Sidensvansen 7

Hyreshus, Rudbecksgatan/Engelbrektsgatan.

Beställare: Behrn Fastigheter. Arkitekt: PE Projektengagemang.

Ett omsorgsfullt gestaltat hyreshus som är ett lyckat tillägg tätt intill befintliga byggnader. En förtätning som bidrar med många bostäder och ger liv till gatorna omkring. Variationen i material och volymer gör att den höga och kompakta byggnadens skala bryts ner och att det finns ett släktskap med huset intill.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login