Örebro län får 5 statliga miljoner till kultur i skolan

By on 27 april, 2017

12 kommuner och en friskola i Örebro län har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. 5 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 24 000 elever beräknas få del av insatserna.

Det finns ett stort intresse att få genomföra olika former av verksamhet inom Skapande skola. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att fler barn som står långt ifrån kultur får möta det professionella kulturlivet genom Skapande skola-insatser.

– Liksom tidigare år är integration och värdegrund genomgående teman i de aktiviteter som planeras. Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och inkludering, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Malin Palm, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Kumla kommun planerar bland annat att genomföra ett längre värdegrundsarbete med dramapedagog för åk 4 och 5. Utgångspunkten för arbetet ska vara språket och den egna identiteten.

I Hällefors kommun kommer även i år ”Teaterprojektet” med åk 4 att genomföras. Projektet är ett El Sistema inspirerat integrations- och läsförståelseprojekt i samarbete med bland annat Länsteatern.

– Även i år har Kulturrådet tagit hänsyn till att orter i glesbygden har stora kostnader för att kunna ta del av professionell kultur, säger Malin Palm på Kulturrådet.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login