All posts tagged "Grundskola"

 • Värdefull satsning på ledarskap i förskola, grundskola och gymnasieskola

  I tre år har Örebro kommuns alla rektorer deltagit i ett forsknings- och utvecklingsprogram för att stärka det pedagogiska ledarskapet. Fokus har varit på fördjupningar och utveckling av ny kunskap, grundat i vetenskap och beprövad erfarenhet. Metoder...

  • Posted september 22, 2021
  • 0
 • En alltmer uppdelad skola

  Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund presenterar idag en rapport som visar att den svenska grundskolan dras alltmer isär, politikernas mantra om att ”alla skolor ska vara bra skolor” har ingen bäring på verkligheten. – Skolors och rektorers...

  • Posted juli 6, 2021
  • 0
 • Fortsatt goda resultat i grundskolan i Kumla kommun

  Återigen kan vi med stolthet berätta om ett gott resultat som årets årskurs 9 hade när de slutade grundskolan i Kumla kommun. Att 90 procent är behöriga till gymnasiet, ett resultat som till och med förbättrats något...

  • Posted juni 30, 2021
  • 0
 • Örebro får en ny grundskola

  Hösten 2022 startar Vittra en ny skola i centrala Örebro. Vittra Örebro kommer att ligga på Karlsgatan 30 och ta emot elever i årskurs sex till nio. – Vittra erbjuder en spännande möjlighet för lärare som vill...

  • Posted maj 6, 2021
  • 0
 • Håll energinivån uppe i skolan

  Lagom till skolstart lanserar Gymnastikförbundet fyra nya pausgympafilmer som riktar sig till elever som går i grundskolan och på gymnasiet. Svenska barn och vuxna rör på sig för lite. Det visar flera studier. Centrum för idrottsforskning, har...

  • Posted augusti 30, 2020
  • 0
 • Elever nöjda med spetsutbildning

  Eleverna som går spetsutbildning i grundskolan och gymnasieskolan är mycket nöjda med sin utbildning. Även de skolor som bedriver utbildningarna är nöjda. Samtidigt kostar spetsutbildningen mer än annan utbildning och den är i praktiken inte tillgänglig för...

  • Posted maj 1, 2019
  • 0
 • Lärarbehörigheten minskar i grundskolan men ökar i gymnasiet

  Sedan förra läsåret har andelen behöriga lärare i gymnasieskolan ökat, från 80,6 procent förra läsåret till 81,4 procent i år. Samtidigt minskar andelen behöriga lärare i grundskolan från 71,4 procent förra året till 70,5 procent. Det visar...

  • Posted mars 15, 2019
  • 0
 • En av fyra barn som har en förälder med alkoholmissbruk

  En av fyra barn som har en förälder med alkoholmissbruk går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn som lever i utsatta hemsituationer. Det är ofta i skolan som barn kan...

  • Posted januari 7, 2019
  • 0
 • Ordningsregler viktigare för trygghet och studiero än disciplinära åtgärder

  Det är ovanligt att rektorer fattar beslut om disciplinära åtgärder. De anser att ordningsregler och förebyggande arbete har större betydelse för elevers trygghet och studiero. Det visar Skolverkets kartläggning av hur ordningsregler och disciplinära åtgärder används i...

  • Posted oktober 22, 2018
  • 0
 • Satsningen med Länstrafikens Sommarkort blev lyckad – målgruppen reste mer kollektivt

  Med Länstrafikens Sommarkort kunde elever i vissa årskurser på grundskolan och gymnasiet resa kostnadsfritt med kollektivtrafiken inom länet under sommaren 2018. Resultatet av satsningen var ett ökat resande med kollektivtrafiken för målgruppen med över 60 procent jämfört...

  • Posted september 28, 2018
  • 0