Örebro län rapporterar flest nya coronafall i landet

Av på 2 maj, 2022
Arkivbild

Fler nya inläggningar på iva jämfört med veckan innan, 163 nya bekräftade fall och 755 tester. Här är de senaste coronasiffrorna för Örebro län från Folkhälsomyndigheten, till och med vecka 16.

Sedan allmänheten slutat testas för pågående coronainfektion är det svårare att följa smittspridningen utifrån enbart bekräftade fall. För att få en bild av läget tittar Folkhälsomyndigheten bland annat på beläggningen på sjukhus och andelen bekräftade fall bland de som ändå testas – i första hand i äldre- och sjukvård.

Under förra veckan minskade antalet nyinlagda covidpatienter på intensivvårdsavdelning och en mindre andel av proven var positiva i riket som helhet.

Totalt bekräftades 2 526 fall i Sverige förra veckan, jämfört med 3 075 veckan innan– men antalet tester har också minskat.

Fler inlagda på iva förra veckan i Örebro län

I Örebro län rapporterades tre nyinlagda covidpatienter på intensivvårdsavdelning förra veckan. Det är en fler än veckan dessförinnan. Som mest gjordes det 14 nyinläggningar under en vecka i Örebro län, i april 2021.

Fyra dödsfall rapporterades i Örebro län förra veckan

Den senaste veckan registrerades fyra nya dödsfall. Här finns det en fördröjning i rapporteringen och det kan ha inträffat dödsfall som ännu inte finns med i statistiken. Folkhälsomyndigheten räknar antalet personer med laboratoriebekräftad covid-19 som avlidit inom 30 dagar från diagnosen. Det betyder att covid inte behöver vara dödsorsaken.

Den dödligaste veckan under pandemin, i maj 2020, avled 22 personer i länet. Sedan en stor del av befolkningen fått vaccinskydd har dödligheten i corona minskat sett till riket i stort.

Färre testades i Örebro län

Förra veckan genomfördes 755 PCR-tester i Örebro län. Det är 28 färre än veckan innan. Sedan den 9 februari uppmanas inte längre den breda allmänheten att testa sig vid symtom. Jämfört med toppveckan i januari testades en trettio­femtedel så många förra veckan i Örebro län.

Av de 755 testerna var 23 procent positiva, vilket är en minskning jämfört med förra veckan. Det är den högsta andelen i landet.

Flest fall hittades i Örebro län

Förra veckan registrerades 163 fall i Örebro län, vilket är 60 färre än veckan innan. Värt att minnas är att antalet provtagningar samtidigt minskat. Det går inte att jämföra antalet nya fall med tiden då alla skulle testa vid minsta symtom.

I Örebro län hittades fem fall per 10 000 invånare förra veckan. Det den högsta siffrorna i landet. Flest nya fall i länet hittades i Lekeberg, där åtta fall (nio per 10 000 invånare) registrerades.

Nya bekräftade fall per kommun i Örebro län under vecka 16
.
Kommun   Nya fall (senaste 7 dagar) Föregående 7 dagar Per 10 000 inv.
Lekeberg   8 15 9
Hallsberg   11 3 7
Lindesberg   16 9 7
Degerfors   6 2 6
Karlskoga   18 19 6
Nora   6 10 6
Askersund   6 3 5
Laxå   3 0 5
Örebro   74 137 5
Ljusnarsberg   2 1 4
Hällefors   2 1 3
Kumla   6 14 3

Örebro län är som sagt den region där flest nya fall hittades under förra veckan, med fem fall per 10 000 invånare. Näst högst incidens hade Värmland, fem fall per 10 000 invånare.

På kommunnivå hittades flest fall i landet i Storfors – 7 bekräftade fall, vilket mostvarar 18 fall per 10 000 invånare.

Kommuner med flest fall per 10 000 invånare i riket under vecka 16
.
Kommun   Nya fall (senaste 7 dagar) Föregående 7 dagar Per 10 000 inv.
Storfors   7 0 18
Bjurholm   4 1 17
Orsa   8 6 12
Säter   11 8 10
Borgholm   10 0 9
Lekeberg   8 15 9
Sunne   12 7 9
Vingåker   8 2 9
Älvdalen   6 3 9
Dorotea   2 1 8
Filipstad   8 11 8
Munkfors   3 2 8
Vännäs   7 5 8
Gagnef   7 2 7
Hallsberg   11 3 7
Lindesberg   16 9 7
Sala   15 11 7
Säffle   11 11 7
Örnsköldsvik   37 26 7

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod
Data per kommun och län kommer från Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.
För storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö har siffror för varje stadsdel slagits ihop.
När det gäller statistiken över dödsfall visar antalet personer med laboratoriebekräftad covid-19 som avlidit, oavsett dödsorsak, och är rapporterade som avlidna i databasen SmiNet. Dödsfallen har antingen rapporterats avlidna av behandlande läkare eller avlidit enligt folkbokföringen inom 30 dagar efter en covid-19 diagnos. I ett begränsat antal fall kan det vara känt av Smittskyddsenheten att dödsorsaken inte varit relaterad till covid-19 och då tas dödsfallet bort ur statistiken.
Folkhälsomyndigheten hämtar sin statistik över nyinlagda på iva på från Svenska Intensivvårdsregistrets rapporteringsmodul SIRI. En del patienter flyttas mellan olika intensivvårdsavdelningar under tiden de vårdas och ger då upphov till mer än ett vårdtillfälle i statistiken.
Det finns en viss fördröjning i rapporteringen och intensivvårdade och avlidna fall förväntas en eftersläpning uppemot två veckor.
Antalet tester rapporteras varje vecka och är aktuell när den publiceras – men uppdateras inte i efterhand.
Antalet bekräftade fall gäller laboratoriebekräftade fall anmälda enligt smittskyddslagen till databasen SmiNet och redovisas enligt rapporteringsdatum, inklusive positiva prover tagna inom sentinelprovtagningen. Från den 1 januari 2022 redovisas fall med ny infektion för samma individ om det passerat sex månader från den tidigare anmälda infektionen. Tidigare har gränsen varit 12 månader.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in