Örebro satsar på kultur i skolan

By on 13 september, 2022
Foto: Karin Foberg, Kulturkvarteret.

Örebro satsar på kultur i skolan, samlar utbudet i Kulturpaletten, nu ska det bli lättare för barn och unga att ta del av kultur i skolan. Det är målet med Örebro kommuns satsning på Kulturpaletten, en digital katalog för kulturutbudet till skolorna.

Den 14 september lanseras Kulturpaletten med en kickoff för pedagoger från Örebros grundskolor.

Nu har alla Örebros grundskolor tillgång till Kulturpaletten. Det är en digital katalog med det samlade professionella kulturutbudet till skolorna. Både kommunens eget utbud så som Kulturskolan, Konsthallen och Trainstation-bussen, och externa aktörers som till exempel Teater Martin Mutter. Här kan skolornas rektorer och pedagoger söka fram och boka kulturaktiviteter för sina elever, från förskoleklass upp till årskurs 9. Kulturpaletten är öppen för alla kommunens skolor, både kommunala och friskolor.

– Genom kulturupplevelser, eget skapande och estetiska lärprocesser lär vi oss om livet på ett annat sätt. Vi utvecklar empati, samarbete, demokratiska förhållningssätt, kreativitet och förmåga att orientera oss i komplexa informationsflöden. Detta finner vi i skolans värdegrund och uppdrag och jag vill hävda att det är detta som gör oss till människor, säger Tobias Kandenäs projektledare för Kulturpaletten.

Alla barns rätt till kultur

I Barnkonventionen, som nu är lag, står tydligt att alla barn har rätt till kultur och det finns också med i skolans läroplan. Men möjligheten att uppleva kultur idag är inte jämnt fördelad i samhället. Skolan har därför en viktig roll för att jämna ut och förbättra möjligheterna till eget skapande och kulturupplevelser för alla barn och unga, oavsett bakgrund.

– Därför tar vi nu ett helhetsgrepp i den här viktiga frågan. Målet är att kulturen ska bli ett naturligt inslag i vardagen för alla barn i Örebro kommun, så att de med kulturen som verktyg kan växa, lära och utvecklas, säger Tobias Kandenäs.

Satsning på systematik för kultur i skolan

Kulturpaletten är en del av Örebro kommuns projekt ”Alla barns rätt till kultur”. Projektets uppdrag är att skapa en systematik kring hur Örebro kommun ska arbeta med kultur i skolan, så kulturen blir både tillgänglig och jämlik för alla elever och pedagoger. Projektet är ett samarbete mellan Förvaltningen för förskola och skola och Kultur- och fritidsförvaltningen.

– För att leva upp till barnkonventionen behöver kommunen arbeta fram en struktur för kultur i skolan och där kan vi på Kultur- och fritidsförvaltningen med vår kompetens hjälpa till. Tillsammans kan vi möjliggöra att varje barn får chansen att ta del av olika upplevelser, för att väcka nya intressen och få varje barn att växa, säger Anna Nordlund, förvaltningschef för Kultur- och fritidsförvaltningen.

– I förstudien som gjordes märkte vi att skolorna och kulturaktörerna hade svårt att nå varandra, vilket bidrog till att elevernas möjligheter till kulturupplevelser och eget skapande med professionella aktörer såg väldigt olika ut. Nu, med allt samlat i Kulturpaletten, hoppas vi underlätta för skolorna och samtidigt underlätta för kulturaktörerna att nå ut med sitt utbud, så skolorna får ännu mer att välja på, säger Katarina Arkehag, förvaltningschef för Förvaltningen förskola och skola.

– Rektorerna har redan fått en dragning kring Kulturpaletten och vi tycker att innehållet är både rikt, strukturerat och anpassat för skolornas verksamhet. Upplevelsen är att det kommer vara till stort stöd för skolornas kulturombud och pedagoger, avslutar Mia Aversjö, verksamhetschef på Förvaltningen för förskola och skola.

Kulturpaletten lanseras den 14 september, på Kulturkvarteret med en kickoff för inbjudna pedagoger från Örebros grundskolor.

Kultur | Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login