På Mors dag uppmärksammas alla kvinnors rätt till mödravård

By on 26 maj, 2019

Varannan minut dör någons fru, mamma, dotter eller syster på grund av komplikationer vid en graviditet eller förlossning. Värst drabbas kvinnor som lever i fattigdom. På Mors dag lyfter vi alla kvinnors rätt att överleva sin graviditet.

Mödradödligheten i världen beror till stor del på att kvinnor i fattigdom saknar tillgång till mödra- och förlossningsvård och säkra aborter. Flickor som blir gravida innan 15 års ålder löper störst risk att dö eller drabbas av komplikationer till följd av sin graviditet, och ofta blir flickorna gravida som en konsekvens av barnäktenskap. Hög mödradödlighet är ett tecken på att kvinnors liv inte respekteras och att kvinnor inte får bestämma över sina kroppar.

Hungerprojektet stöttar mammor bland annat genom att arrangera utbildningar i barn- och mödravård, genomföra regelbundna hälsokontroller av barn samt utbilda barnmorskor. Våra epicenter har vårdkliniker där kvinnor kan föda barn med utbildade barnmorskor vid sin sida istället för att föda hemma. Andelen kvinnor i vår programverksamhet som numera föder sina barn med hjälp av utbildad personal har ökat med 50 procent sedan början av 2000-talet.

Tre fakta

  • Cirka 300 000 kvinnor dör varje år under sin graviditet eller förlossning. Det är en kvinna varannan minut.
  • 2,6 miljoner nyfödda barn dör varje år under sin första månad.
  • Tre miljoner barn under 5 dör av undernäring varje år.

Tre resultat av Hungerprojektets arbete sedan 2002

  • 250 000 kvinnor har använt sig av epicenterklinikernas tjänster under graviditeten.
  • 1 250 barnmorskor har utbildats vid epicenterklinikerna.
  • 1,2 miljoner barn har genomgått hälsokontroller för att följa upp vikt och längd.

Tre viktiga åtgärder

  • Sverige måste fortsätta stå upp för alla kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
  • Biståndet ska användas till det som är tanken med bistånd – att avskaffa fattigdom. Inom EU måste Sverige vara en stark röst för detta.
  • Lokalsamhällen behöver stärkas långsiktigt och underifrån för att säkerställa att alla människor får rätt till god hälsa och vård.

Hälsa | Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login