Politisk enighet kring förslaget om samarbetsforum

By on 31 augusti, 2022
Bild: LindeKultur

Skapa ett officiellt samarbetsforum med representanter för kommun, den ideella sektorn och yrkesverksamma kulturaktörer för ömsesidigt stöd och samverkan kring kulturens roll och möjligheter i kommunens utveckling. 

Det är ett av de förslag i kulturens valmanifest som det råder politisk enighet om.

Inför valet 11 september 2022 har LindeKultur frågat partierna i Lindesbergs kommun om hur de skulle rösta om förslaget lades fram i kommunfullmäktige: Ja, Nej eller Avstå.

Kulturens valmanifest har som övergripande mål att Lindesberg ska bli en kulturkommun – en kommun som ger plats för och använder kulturen som stöd i utvecklingen av Lindesberg

● som en attraktiv kommun att jobba, leva, bo och verka i.

● som en attraktiv etableringskommun för kulturella och kreativa näringar.

● som ett attraktivt besöksmål.

För att nå detta skulle Lindesbergs Kulturparti (om det fanns och hade en plats i kommunfullmäktige) lägga fram 11 förslag (”motioner”) till kommunfullmäktige. Hur skulle övriga partier rösta?

Enligt svaren från de åtta deltagande partierna finns det politisk enighet om att säga ja till fyra av förslagen – däribland:

8: Samarbetsforum: 
Skapa ett officiellt samarbetsforum med representanter för kommun (kultur- och bildningsförvaltningen), den ideella sektorn (ideellt verkande föreningar och grupper) och yrkesverksamma kulturaktörer (kulturella och kreativa näringar) för ömsesidigt stöd och samverkan kring kulturens roll och möjligheter i kommunens utveckling.

…………….

Så här svarar partierna:

Socialdemokraterna genom Bengt Storbacka: JA

Kommunen är öppen för olika samverkansforum som föreningslivet och andra bjuder in till. Viktigt i alla dessa frågor är att fundera på representation, syfte och mandat.

….

Sverigedemokraterna genom Jari Mehtäläinen: JA:

Vi tror att all form av samarbete som främjar det svenska kulturarvet är viktigt.

….

Moderaterna genom Lillemor Bodman: JA:

Vi är positivt inställda till olika former av samarbetsgrupper. Lindekultur har varit mycket informativt när det gäller kulturlivet i kommunen.

….

Centerpartiet genom Magnus Storm:  JA:

Det är viktigt att verksamheter för barn och unga stöttas ekonomiskt.

….

Kristdemokraterna genom Markus Lundin: JA: Vi skulle rösta ja till ett sådant, väl genomarbetat förslag.

Vänsterpartiet genom Hans Finckh: JA: 

Vänsterpartiet tror inte att de årliga möten mellan kommunen och kulturaktörerna tjänar öppna dialogen än så länge, men det är en början. Det behövs en kontinuerlig dialog i ögonhöjd för att utveckla en gemensam vision och strategi tillsammans.

….

Liberalerna genom Nils Detlofsson: JA:

Bra idé. Kan fungera som ett näringslivsråd men inom kulturområdet. Det bör och ska genomföras snarast.

….

Miljöpartiet genom Inger Griberg: JA:

Samarbete är alltid bra! Varför finns inte detta redan?

Politik | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login