Psykisk ohälsa är kopplad till människors tarmflora

By on 27 november, 2021

Tarmflorans sammansättning har visat sig vara associerad med depression och bipolär sjukdom. Många tidigare studier har belyst tarmflorans roll i utvecklingen av psykisk ohälsa.

En ny studie tyder på att personer med psykiska sjukdomar som depression, ångest, bipolär sjukdom och psykos tenderar att ha lägre fecalibacterium och coprococcus. Faecalibacterium och coprococcus är två typer av bakterier som har en anti-inflammatorisk effekt i tarmen.

Mer pro-inflammatoriska bakterier

Den aktuella studien är en metaanalys av 59 fallkontrollstudier som observerade förändringar i tarmfloran hos personer med psykiska sjukdomar. Personer med dessa sjukdomar hade högre nivåer av Eggertella, en bakterie med pro-inflammatoriska effekter.

Personer med sådana sjukdomar är mer benägna att ha en tarmflora som kännetecknas av brist på antiinflammatoriskt producerande bakterier och en högre mängd proinflammatoriska bakterier.

Studien visar att behovet av större medvetenhet om tarmhälsa bör finnas vid behandling av psykiatriska sjukdomar.

”Många tidigare studier pekar på sambandet mellan inflammation och psykiska sjukdomar. Det blir mer och mer tydligt att tarmfloran är mycket viktig delförklaring för till människors mentala hälsa.”, kommenterar David Grönte, överläkare i psykiatri hos Psykiatrispecialisterna i Linköping.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: David Grönte Medicinsk Konsult

You must be logged in to post a comment Login