Rapport visar samband mellan spel om pengar och hälsa över tid

By on 23 november, 2021
Arkivbild

Psykiska besvär kan både vara en riskfaktor och en konsekvens av spelproblem. Det visar rapporten om Swelogs 2008-2018, en omfattande studie kring sambandet mellan spel om pengar och hälsa. Dessutom ökar arbetslöshet risken för spelproblem.

Rapporten ”Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008-2018” bygger på data från befolkningsstudien Swedish longitudinal gambling study (Swelogs). Swelogs är en av få nationella undersökningar i världen som beskriver hur spelande, spelproblem och dess konsekvenser utvecklas i befolkningen under en längre tid.

För den som spelar, och för personer i omgivningen, kan spelproblem ge allvarliga konsekvenser som ofta finns kvar under en längre tid. Rapporten visar att psykiska besvär var vanligare bland personer som hade någon grad av spelproblem och även utgjorde en riskfaktor för att utveckla spelproblem. Även att vara arbetslös är en riskfaktor för spelproblem. Ekonomiska problem, riskkonsumtion av alkohol och problem på jobbet var något vanligare bland personer som hade någon grad av spelproblem vid den första mätningen, men hade framförallt samband med spelproblem under uppföljningsperioden.

– Spelproblem bidrar till ojämlikhet i hälsa och förekommer i alla samhällsgrupper, men de är ojämnt fördelade i befolkningen. Detta visar både Swelogs och Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät, Hälsa på lika villkor. Det unika med Swelogsstudien är att vi kan se samband över en längre tid kring spel om pengar och hälsa. Detta genom att ställa frågor till samma personer vid upprepade tillfällen, säger utredaren Ulla Romild.

Denna rapport är en av flera Swelogs-rapporter som undersökt riskfaktorer för spelproblem. Tidigare rapporter visar bland annat att social otrygghet ökar risken för spelproblem och bidrar till att det är svårare att ta sig ur problemen. Social otrygghet kan vara en uppväxt i familjer där det finns beroendeproblematik, psykisk ohälsa och våld.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa Folkhälsomyndigheten
Om Swelogs
Swelogs bygger på intervjuer mellan år 2008 och 2014. 2 847 personer deltog vid samtliga fyra mättillfällen. Resultaten har jämförts med intervjuer i ett nytt urval som undersöktes mellan år 2015 och 2018 då 3 869 personer deltog vid båda tillfällena.
Under hösten har Folkhälsomyndigheten skickat ut en ny enkät om spel om pengar och hälsa till 25 000 personer i befolkningen, och även en uppföljningsenkät till personer som deltog i Swelogs 2018. Resultaten ska redovisas för regeringen den 28 februari 2022.

You must be logged in to post a comment Login