Regeringen satsar på effektivare utbildningsvägar

By on 16 januari, 2023
Arkivbild

Regeringen satsar på effektivare utbildningsvägar till läraryrket och stärkt kvalitet av VFU, i regleringsbrev för universitet och högskolor 2023 förstärker regeringen resurser till övningsskolor inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt medel för samordning av ny kort kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

– Sverige behöver fler lärare och kvaliteten på utbildningen ska stärkas. Vi vill därför underlätta för akademiker att ställa om till läraryrket, bland annat genom effektivare utbildningsvägar. Samtidigt satsar regeringen på den verksamhetsförlagda utbildningen för att lärar- och förskollärarstudenter ska vara väl förberedda när de börjar arbeta, säger utbildningsminister Mats Persson.

Satsningen på övningsskolor och övningsförskolor inom VFU har visat sig framgångsrik och är ett sätt att stärka kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen. Regeringen utökar därför satsningen på övningsskolor och övningsförskolor med 25 miljoner kronor under 2023.

Försöksverksamheten med en ny kortare kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) syftar till att underlätta för akademiker att ställa om till läraryrket. Verksamheten med en ny kortare KPU ska bidra till fler lärare och för att studenter med goda förkunskaper ska söka sig till utbildningen.

Därför satsar regeringen särskilt på att samordna utveckling, genomförande och uppföljning av utbildningen.

Regeringen beslutar i regleringsbrevet för 2023 att 7 miljoner kronor ska fördelas till Linköpings universitet för utbildningsplanering, samordning, utveckling och uppföljning av försöksverksamheten med ny kortare KPU under 2023.

Sverige
Örebronyheter

Källa Utbildningsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login