Regeringen vill avskaffa kommunernas vetorätt mot vindkraft

By on 26 oktober, 2020

Under de senaste åren har vindkraften ökat explosionsartat. Den stora expansionen är ett led i att göra Sveriges energisystem mer förnybart, som är ett av regeringens långsiktiga mål på energimarknaden. Enligt organisationen Svensk vindenergi är förväntas det i slutet på 2020 finnas cirka 4540 turbiner i Sverige. Något som däremot sätter stopp för många vindkraftsprojekt är kommunernas vetorätt, men som nu regeringen vill utreda.

Kundkraft har tidigare rapporterat hur kommunernas vetorätt resulterat i många stoppade vindkraftsprojekt. Enligt statistik från Svensk vindenergi är anledningen till stoppade projekt i nästan hälften av alla fall på grund av att kommunerna använt sitt veto. Vetorätten innebär med andra ord en stort osäkerhetsmoment för investerare som under pågående projekt kan få avslag från kommunen, vilket både leder till förlorade pengar och tid.

Regeringen föreslår avskaffad vetorätt
För att Sverige ska nå de uppsatta klimatmålen om ett förnybart energisystem år 2040 behöver frågan om vetorätten utredas. Regeringen föreslår därför en snabb utredning i frågan och hoppas kunna ha nya regler på plats inom några år. Enligt finansmarknadsminister Per Bolund (MP) är det en viktig faktor i framtiden för att både svenska och utländska investerare ska vilja investera i grön elproduktion.

Är expansionen av vindkraft hotad?
Under 2019 installerades rekordmånga vindkraftverk, närmare 600 st enligt statistik från Svensk vindenergi. Under 2020 förväntas denna siffra landa på ungefär 450 i prognoserna som Svensk vindenergi publicerat i deras senaste kvartalsrapport. För att expansionen ska kunna fortsätta i önskad takt behöver vetorätten avskaffas anser Svensk vindenergi som värnar om de uppsatta klimatmålen.

– Det som är problematiskt med kommunernas vetorätt är att det innebär en stor risk för investerare. Däremot finns viktiga frågor inför utbyggnaden av vindkraft som rör natur, djurliv, landskapsbild och buller som måste tas med i beslutet inför varje projekt, något som bör kunna regleras i tydliga ramverk från regeringsbeslut, anser Kajsa Sundqvist på Kundkraft.

Regeringen förväntas komma med ett förslag som reglerar vindkraftsutbyggnaden när utredningen är avslutad.

Politik | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Kundkraft

You must be logged in to post a comment Login