Regeringen vill öka insynen i fristående skolor

By on 6 mars, 2023
Arkivbild

Regeringen ger den sittande Skolinformationsutredningen i uppdrag att utreda hur en insynsprincip kan införas, samtidigt som utredningen fortsatt ska analysera för- och nackdelar med att införa offentlighetsprincipen i fristående förskolor, skolor och fritidshem.

– För att komma till rätta med systematiska utmaningar i friskolesektorn behövs bättre insyn och transparens. Regeringen ger därför Skolinformationsutredningen i uppdrag att utreda en insynsprincip samtidigt som uppdraget att analysera för- och nackdelar med att införa offentlighetsprincipen kvarstår. Alla kort ska upp på bordet och ett fullständigt beredningsunderlag ska fram när insynen i fristående skolor nu ska ökas, säger skolminister Lotta Edholm.

Skolinformationsutredningen har sedan tidigare i uppdrag att utreda lösningar för att långsiktigt säkerställa myndigheters, kommuners och andra aktörers tillgång till skolinformation. Bland annat ska utredaren identifiera och analysera för- och nackdelar med att införa offentlighetsprincipen i för fristående skolor, förskolor och fritidshem.

De krav som offent­lighetsprincipen medför på tillgänglighet och skyndsam handlägg­ning kan bli betungande för små aktörer inom skolväsendet. Därför vill regeringen även utreda och föreslå hur en insynsprincip, motsvarande offentlighetsprincipen, kan utformas för fristående skolor, förskolor och fritidshem samt för sådan verksamhet hos enskilda utbildnings­anordnare som avser kommunal vuxenutbildning på entreprenad. Utredaren ska även lämna nödvändiga författningsförslag.

I och med det utvidgade uppdraget förlängs utredningstiden. Uppdraget ska redovisas senast den 29 mars 2024.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Utbildningsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login