Region Örebro län deltar i Glokala Sverige – för Agenda 2030

Av på 24 januari, 2019
Arkivbild

Region Örebro län är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och Sveriges Kommuner och Landstings gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting med stöd av biståndsmyndigheten Sida. Under vecka 17 planeras en gemensam regional utbildning i Örebro.

Höga hållbarhetsambitioner

Vi har särskilt pekat ut hållbarhetsfrågorna i vår verksamhetsplan för året, och vi har höga ambitioner, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande. FN:s mål för hållbar utveckling ska vägleda hela vår verksamhet. Genom att tänka globalt och agera lokalt bidrar vi till att nå FN:s globala mål. Det här gemensamma arbetet, med andra kommuner och regioner, kommer att stärka oss i vår gemensamma strävan att skapa hållbara förutsättningar för framtida generationer.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in