Regionalt | Beslut om ny elsäkerhetslag i Sverige

By on 13 juni, 2016
Foto: Mostphotos

Riksdagen har tagit beslut om en ny elsäkerhetslag, de nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Den 8 juni tog riksdagen beslut om en ny elsäkerhetslag i Sverige. De nya reglerna träder i kraft 1 juli 2017 och huvudsyftet är att tydliggöra elinstallationsföretagens ansvar och ge Elsäkerhetsverket bättre förutsättningar för en effektiv tillsyn, samtidigt som konsumenternas ställning stärks.

– Det är en stor framgång när nu riksdagen har fattat beslutet om en modern elsäkerhetslag efter åratal av diskussioner. När den nya lagen träder i kraft blir det mycket enklare för både konsumenter och myndigheten att kontrollera de företag som utför elinstallationer. Då ställs det tydligare krav på de rutiner och den kompetens som krävs för att göra säkra installationer, säger generaldirektör Elisabet Falemo.

Bestämmelserna innebär

  • att företag som utför elinstallationsarbete på någon annans anläggning måste anmäla sin verksamhet till den myndighet som har ansvar för tillsyn
  • att tillsynsmyndigheten beslutar om auktorisation för elinstallatörer efter ansökan
  • att det bara är auktoriserade elinstallatörer och personer som omfattas av ett företags egenkontrollprogram som får göra elinstallationer, med vissa specificerade undantag.

Följ vad som händer på Elsäkerhetsverkets webbplats
På Elsäkerhetsverkets webbplats finns en särskild sida där alla kan följa arbetet med den nya elsäkerhetslagen och dess innebörd. Webbsidorna kommer att utökas efter hand med mer detaljerad information till våra målgrupper, exempelvis konsument, elinstallatörer och företag.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login