Regionalt – Brister i patientsäkerhet är ett allvarligt problem

By on 23 oktober, 2016
Arkivbild
Eva Estling, patientsäkerhetssamordnare på SKL och Oili Dahl, styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening och sjuksköterska

Eva Estling, patientsäkerhetssamordnare på SKL och Oili Dahl, styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening och sjuksköterska

Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige. Man ställde frågan om de anser att brister i patientsäkerheten är ett problem inom hälso- och sjukvården. 77% svarade att de anser att det är ett mycket allvarligt eller allvarligt problem.

Från SKL:s sida har vi satsat mycket på patientsäkerhetsarbete. Att 77 procent av sjuksköterskorna anser att bristerna i patientsäkerhetsarbetet är allvarligt eller mycket allvarligt kan bero på att allt riskmedvetenheten generellt sett har ökat på senare år, vilket bidrar till att fler sjuksköterskor identifierar brister, säger Eva Estling, patientsäkerhetssamordnare på SKL.

– Undersökningsresultatet är en signal som tydligt indikerar att sjukvården har stora problem med patientsäkerheten. SKL:s senaste rapport tyder på att bland annat antalet vårdrelaterade infektioner och tryckskador ökar. Det finns därmed belägg för sjuksköterskornas oro, säger Oili Dahl, sjuksköterska, styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening, och biträdande verksamhetschef på Gastrocentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login