Regionalt | Nu är hög tid för nykterhetskontroller i stor skala

By on 15 juli, 2016

Alla siffror tyder på att vi går bakåt i utvecklingen:

  • 2009 utfördes 2,7 miljoner utandningsprov
  • 2015 utfördes 1,2 miljoner utandningsprov
  • Januari 2016 gjordes 63 % färre prov än samma månad 2015

Om någon bryter sig in i ditt hus, slår dig i huvudet eller stjäl din bil, så märker du det oftast själv utan att någon behöver spana. Men det finns brott som kräver att man faktiskt letar efter dem. Spanar man inte så krävs det en olycka för att de ska upptäckas.

Jag talar om rattfylleri. Om inte en påverkad förare blir stoppad i en nykterhetskontroll, krävs det att det sker en trafikolycka för att brottet ska upptäckas.

Vi inom MHF och – vågar vi påstå – en förkrossande majoritet av svenska folket, anser att berusningsmedel inte hör hemma i trafiken överhuvudtaget.

Det finns en grupp förare som ständigt bryter mot lagen, som kör fulla, i oskattade, obesiktigade och kanske stulna bilar. De förarna behöver vård och rehabilitering, det hjälper inte att ta körkort för det är ofta redan indraget, det hjälper inte att ta bilen, för det står en ny runt hörnet. Den här gruppen måste hjälpas ur sitt missbruk. Det är enda sättet att få bort dem från vägarna.

Men det finns en väldigt stor grupp människor som är alldeles laglydiga i vardagslag. Som aldrig skulle drömma om att göra inbrott, slå någon eller stjäla en bil.

De här människorna begår ändå brott ibland, när de kör hem från after-worken, festen, eller om de kör bil tidigt på morgonen efter en blöt kväll.

Det är för de här människornas egen skull, för deras barns skull, och för alla andra trafikanters skull, som det är helt centralt att göra många nykterhetskontroller i trafiken. Täta kontroller som gör upptäcktsrisken större, kommer att sänka antalet chansningar.

Vi förstår att det här kräver stora resurser från myndighetens sida. Vi förstår att det finns mycket som ska göras. Men har man mött en enda av alla dem som drabbats av rattfylleri, som själv skadats, eller som har förlorat en anhörig i en rattfylleriolycka så inser man att det måste få ta resurser. De drabbade får leva med resultatet av rattfylleriet på livstid. Den som kör rattfull har en oändlig skuld att betala.

Det kan vi minimera genom att göra täta utandningsprov.

Det måste göras fler kontroller, ja, men de måste också utföras när brotten faktiskt sker. Statistik visar att flest rattfylleriolyckor sker på lördagskvällar, och då sker också minsta antal kontroller, helt enkelt därför att polisen är upptagna med akuta insatser. Helt naturligt, för då sker ju också allt det som polisen också ska hinna med. Det här måste upp på agendan, och resurser måste sättas till.

Den period där allra flest rattfylleriolyckor sker är under juli månad, man är lite kontinental och semesterskön sådär, och då visar statistiken att det samtidigt görs väldigt få nykterhetskontroller. Också det är helt förklarligt av semesterskäl, även poliser behöver vara lediga. Det här måste myndigheten ta på allvar och nödvändiga resurser tillsättas.

Vi har från MHF:s sida på egen bekostnad tagit fram automatiska nykterhetskontroller, så kallade alkobommar. De har testats i hamnar i flera år, med enormt gott resultat. De sparar enormt mycket tid och resurser. Vi erbjuder oss också att vara myndigheten behjälplig för att genomföra kontrollerna. Vi är övertygade om att vi inte är den enda ideella organisationen som skulle kunna tänka sig att vara med. Tillsammans har civilsamhället många fler medlemmar än vad det finns poliser.

MHF tycker:

  • Att antalet nykterhetskontroller ska öka, i ett första steg tillbaka till 2009 års högre nivå.
  • Att utförare av nykterhetskontroller tillåts vara andra än myndigheten. Utbilda kontrollanter till exempel personer inom ideella organisationer – som MHF. Det är ett sätt att säkerställa att många kontroller genomförs.
  • Att det tydliggörs vem som äger SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken) som är ett viktigt verktyg för att förhindra återfall i rattfylleri. SMADIT fungerar på vissa orter, Stockholm, Örebro och Umeå nämns som goda exempel. Om inte Polis, Trafikverket eller annan statlig myndighet kan äga frågan så kan det civila samhället vara en aktör. Vi i MHF är på tå i allt som förhindrar att någon ska dö på grund av rattfylleri.

nykterhestkontroll

För så här kan det inte fortsätta.

Göran Sydhage, VD MHF
Ingen ska dö av rattfylleri

You must be logged in to post a comment Login