Regionalt – Ny rapport från ActionAid visar att kvinnor jobbar fyra år längre än män

By on 28 september, 2016

ActionAid’s senaste globala studie om ökad jämställdhet och minskad ojämlikhet visar att en kvinna jobbar, under sin livstid, upp till fyra år längre än en man. Orsaken är främst det faktum att kvinnor förvärvsarbetar samtidigt som de utför det mesta av det obetalda arbetet i hemmet.

Rapporten relaterar till de Globala Målen (Sustainable Development Goals) som fastställdes förra året och belyser att regeringar runt om i världen måste göra förändringar på policy-området om man överhuvudtaget ska ha en chans att uppnå SDG målen som har med ökad jämställdhet och minskad ojämlikhet att göra.

Studien tittar på olika regeringar och huruvida det finns en politik, lagar och stödjande omgivning som gör landet redo att ta de första stegen mot ökad jämställdhet och minskad ojämlikhet. Den är indelad i tre kapitel som följer de punkter som är nödvändiga för att kunna förbättra den politiska beredskapen för att uppnå SDG-målen;

1. Förändra det politiska beslutsfattandet, mindre makt till de som just nu bestämmer och mer makt till utvecklingsländernas regeringar och dess medborgare.

2. Utveckla nationella planer som stödjer en omfördelning samt system för att hålla regeringar till svars för att uppnå dessa planer. En politik som stödjer sådana planer behöver:

  • Erkänna, omfördela och minska kvinnors obetalda omsorgsarbete.
  • Förbättra möjligheterna till värdigt arbete och förbättra kvinnors och ungdomars löner.
  • Stoppa våldet mot kvinnor och flickor.
  • Förbättra kvinnors rörlighet och deras kapacitet att organisera och delta i beslutsfattandet på alla nivåer.
  • Förbättra kvinnors tillgång till utbildning och hälsa samt deras tillgång och kontroll över fysiska och ekonomiska resurser.

3. Inrätta lämpliga system och program för styrning, ekonomiskt stöd samt för utvärdering och uppföljning som säkerställer att en äkta feministisk lins tillämpas vid analys och beslut gällande policyer och politik.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login