Regionalt | Nya bilar minskade med 2,3 procent

By on 3 augusti, 2016

Under juli 2016 nyregistrerades 25 650 personbilar, en minskning med 2,3 procent jämfört med juli föregående år. Nedgången kan till viss del bero på så kallad kalendereffekt, då juli 2016 har två arbetsdagar färre än motsvarande månad 2015. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 50,3 procent av nyregistreringarna, en minskning med  4,9 procentenheter jämfört med juli föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 7,6 procent av nyregistreringarna, jämfört med 5,8 procent under juli 2015.

57 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 26 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 65 procent och kvinnor för resterande 35 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 24 482 av årsmodeller från 2014 – 2016 och 1 168 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 15 399 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 10 251 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade under juli med 22,3 procent. Även husbilar, husvagnar, släpvagnar, bussar, traktorer och mopeder klass 1 ökade under juli 2016 jämfört med samma månad föregående år. Laddhybrider fortsätter att öka. I juli ökade laddhybriderna med över 200 procent jämfört med samma månad föregående år.

Nyregistrering av fordon under juli 2016 fördelade på fordonsslag

Nyregistreringar Juli 2015 Juli 2016 Förändring i procent
Personbilar 26 242 25 650 -2,3
– därav bensin 10 236 10 818 5,7
– därav diesel 14 472 12 890 -10,9
– därav el 256 107 -58,2
– därav elhybrider 596 810 35,9
– därav laddhybrider 279 859 207,9
– därav etanol/etanol flexifuel 77 24 -68,8
– därav gas/gas flexifuel 325 140 -56,9
Andel miljöbilar MB2013 13,7 14,0
Husbilar (delmängd av personbilar) 692 863 24,7
Lastbilar 2 693 3 294 22,3
Bussar 115 117 1,7
Släpvagnar (exkl. husvagnar) 4 775 4 787 0,3
Husvagnar 484 547 13,0
Traktorer 383 489 27,7
MC 1 545 1 483 -4,0
Mopeder klass 1 1 394 1 566 12,3
Snöskotrar 38 29 -23,7
Terränghjulingar 565 502 -11,2

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login