Regionalt – Stärk hyresgästernas inflytande

Av på 22 november, 2016
Marie Linder, förbundsordförande i Hyresgästföreningen, gästade mötet

Förbundsordförande Marie Linder om den svenska modellen

Förbundsordförande Marie Linder var hedersgäst på mötet, hon inledde i med att berätta om den svenska modellen på bostadsmarknaden. Vår modell innebär ett starkt konsumentskydd och det handlar också om att stärka maktbalans mellan fastighetsägare och hyresgäster. Vi har ett konsumentskydd som är unikt och som vi ska vara rädda om och värna och utveckla.

Men den svenska modellen är hotad, kunde Marie också konstatera. Det som står högst upp på de privata fastighetsägarnas agenda är att driva frågan om fri hyressättning. Marie kunde konstatera att ett helt annat Sverige skulle framträda om vi skulle överge vår modell för hyressättning och konsumentskydd. Vi ska fortsätta att slåss för förhandlade hyror, för ett gott besittningsskydd och för en stark allmännytta.

Stärk hyresgästernas inflytande vid ombyggnad
På mötet diskuterades och problematiken med ombyggnationer och renoveringar. Särskilt i Eskilstuna finns det många exempel på fastighetsägare som har som affärsidé att bygga om enskilda lägenheter i syfte driva upp hyrorna genom att maximera standarden. Det kallas konceptrenovering och sker vanligtvis när lägenheterna inte är uthyrda. Mötet efterlyste därför att riks- och kommunpolitiker i tar ett mycket mer aktivt ansvar för den lokala bostadsmarknaden och renoveringsproblematiken. Vid varje ombyggnad måste utgångspunkten vara att hyresgästerna ska kunna bo kvar efter renovering och att människor med normala inkomster ska kunna hyra en nyrenoverad lägenhet. Det borde också vara en självklar inställning hos både kommunala och privata fastighetsägare att människors trygghet är viktigare än det enskilda bolagets vinstintresse.

Halvårsmötet ställde därför ett antal krav på både fastighetsägare och politiker kring ombyggnadsfrågan:

  • Människor måste kunna bo kvar i sina lägenheter även om de byggts om eller renoverats.
  • Förändrade regelverk och lagar måste till för att stärka hyresgästernas situation vid renoveringar.
  • Stat och kommun måste förändra de ekonomiska villkoren vid upprustning och ombyggnationer. Det kan göras genom att förändra dagens snedvridna skatteregler, som gynnar villor och bostadsrätter.
  • Skattefria investerings- och underhållsfonder är en annan åtgärd liksom införandet av hållbarhetspremier. Det skulle i sin tur ge mer energieffektiva och miljövänliga renoveringar.
  • De privata fastighetsägarna måste ta sitt sociala ansvar för utvecklingen av den lokala bostadsmarknaden och inse att de förvaltar människors hem.
  • Sist men inte minst: Hyresgästinflytandet måste förstärkas rejält! Inför lagstadgat samrådsförfarande, ta tillvara hyresgästernas kunskaper och erfarenheter av sitt eget boende, ge hyresgästerna reellt inflytande över renoveringarnas omfattning och därmed också inflytande över vilken hyresnivå som ska gälla.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in