Register för bostadsrätter föreslås

By on 4 juli, 2022
Arkivbild

Fastighetsägarna välkomnar att ett register för bostadsrätter föreslås, ett offentligt register kommer stärka synen på bostadsrätten som en säker pant för bankerna och är nödvändigt för bostadsrättsmarknaden.

Den statliga Bostadsrättsregisterutredningen har lämnat över betänkandet Ett register för alla bostadsrätter (SOU 2022:39) till regeringen. I utredningsbetänkandet föreslås att ett offentligt register över alla bostadsrätter i Sverige ska inrättas. Syftet med registret är bland annat att skapa en mer ändamålsenlig ordning för panthantering i bostadsrätter.

– Drygt 40 procent av alla lägenheter är bostadsrätter och bostadsrättslån står för en betydande andel av de svenska hushållens skuldsättning. Det är därför viktigt att dessa lån får samma säkra hantering som lån med fastigheter som säkerhet, säger Johan Kleveland, förbundsjurist på Fastighetsägarna Sverige och expert i utredningen.

– Brister i säkerheten vid hantering av panter vid lån till bostadsrätt kan leda till stora förluster för enskilda bostadsrättshavare eller bostadsrättsföreningar och riskerar en sämre regelmässig behandling av bostadsrättslån.

– Förslaget om ett offentligt bostadsrättsregister är därför bra och kommer skapa förutsättningar för bättre ordning på bostadsrättspanter. Bostadsrättsregistret kommer säkerställa att bostadsrätt betraktas som en trygg säkerhet vilket är en förutsättning för marknaden av befintliga bostadsrättslägenheter och nyproduktion av bostadsrättslägenheter, säger Johan Kleveland.

I betänkandet föreslås att bostadsrättsregistret ska skötas av Lantmäteriet. Köpare av en bostadsrätt ska anmäla sitt köp till det nya registret och om bostadsrätten pantsätts för ett lån ska banken notera pantsättningen i registret. Bostadsrättsföreningar kommer även i fortsättningen att föra sina egna förteckningar över föreningens lägenheter och sköta medlemskapsprövningar, men behöver inte längre sköta panthanteringen.

– På sikt kommer risken för felaktiga pantnoteringar att minska med det nya panträttsregistret. Det kommer leda till minskad risk för ekonomisk skada som kan drabba bostadsrättsföreningar och enskilda personer, säger Johan Kleveland. Det är emellertid viktigt att det förslag som förhoppningsvis läggs fram till riksdagen inte innebär att bostadsrättsföreningar drabbas av onödig administrativ börda eller ökad risk, registret får inte heller öppna upp för missbruk, fortsätter han.

Sverige
Örebronyheter

Källa Fastighetsägarna

You must be logged in to post a comment Login