Rekordbeslag av cannabis 2020

By on 17 februari, 2021

2020 beslagtog Tullverket nästan 3,9 ton cannabis. Det är mer än tre gånger så mycket som 2019 och mer än något annat år, Tullverket har heller aldrig tidigare beslagtagit så många skjutvapen som förra året. Stängda gränser och reserestriktioner under pandemin har inte stoppat smugglingen. Det visar ny beslagsstatistik för 2020.

– Kriminella grupperingar har anpassat sig och utnyttjar i större utsträckning handelsflödet för smuggling. Men även vi har anpassat oss. Vi har ställt om vårt kontrollarbete och gjort stora beslag trots pandemin, säger generaltulldirektör Charlotte Svensson.

Fler kontroller i lastbilstrafiken

När resandet minskade dramatiskt i mitten av mars 2020 kunde Tullverket istället göra fler kontroller i den tunga trafiken. I det tunga godsflödet fördubblades antalet kontroller mellan 2019 och 2020, från 10 900 till 21 300 kontroller.

– Vår omställning har gett resultat. Aldrig tidigare har vi beslagtagit så mycket cannabis som förra året. Trots minskat resande stoppade vi också mer alkohol än året innan, inte minst tack vare stora beslag i den tunga trafiken, säger Charlotte Svensson.

Olika utveckling för olika narkotikapreparat

Antalet narkotikabeslag minskade från drygt 7 400 stycken år 2019 till nästan 6 500 förra året. Begränsat resande under pandemin är en förklaring. Mängden beslagtagen narkotika varierar mellan olika preparat. Vissa har ökat medan andra har minskat. Så här ser utvecklingen ut för de vanligaste narkotikapreparaten mellan 2019 och 2020:

  • Cannabis ökade från drygt 1,1 ton till nästan 3,9 ton.
  • Kokain ökade från 43 kilo till 216 kilo.
  • Amfetamin minskade från 334 kilo till 216 kilo.
  • Heroin minskade från knappt 60 kilo till 22 kilo.

Rekordstor samhällsnytta

Tullverkets beslag av narkotika och dopningsmedel kan räknas om till samhällsnytta. Det görs enligt en modell som väger in hur mycket samhällets kostnader minskar tack vare att Tullverkets beslag hindrar narkotika och dopningsmedel från att komma ut i samhället. Bland annat handlar det om uteblivna kostnader för vård och sociala insatser. 2020 var den sammanlagda samhällsnyttan nästan 3,4 miljarder kronor. 2019 var samhällsnyttan 2,5 miljarder.

– Stora narkotikabeslag under 2020 ledde till att samhällsnyttan ökade till en nivå som vi aldrig nått tidigare år. Det är glädjande att få ett kvitto på att vi bidrar till ett tryggare samhälle. 2021 utökar vi våra kontroller och redan de första veckorna på det nya året har vi gjort flera stora beslag, säger Charlotte Svensson.

Beslag av skjutvapen ökar stort

2020 beslagtog Tullverket 142 skjutvapen, jämfört med 58 skjutvapen 2019. Tullverket har aldrig tidigare beslagtagit så många skjutvapen under ett år. En förklaring är att Tullverket under 2020 haft en särskild satsning på att öka förmågan att hitta och beslagta vapen. Mängden beslagtagna explosiva varor närapå fördubblades till över 10 500 stycken 2020. Knappt 38 200 enheter ammunition beslagtogs 2020. Det är nästan tre gånger så mycket som föregående år.

Ökning av alkohol – minskning av tobak

Mängden beslagtagen och omhändertagen alkohol ökade från 450 000 liter 2019 till 508 000 liter 2020. Däremot minskade mängden beslagtagna cigaretter från 42,6 miljoner 2019 till 26 miljoner 2020. En förklaring till minskningen kan vara att det gjordes flera beslag i Baltikum på utgående trafik på väg till Sverige.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Tullverket
Statistik på nationell, regional och lokal nivå
Tullverkets beslagsstatistik finns på nationell, regional och i vissa fall lokal nivå. Statistiken finns tillgänglig i en sammanställning på tullverket.se. Se länk – tullverket.se/sv/omoss/beslagsstatistik.4.226de36015804b8cf353949.html. Observera att det statistiska mönstret regionalt och lokalt kan avvika från den nationella bilden.

You must be logged in to post a comment Login