Rekordstora anslag till svensk hjärt och lungforskning

Av på 3 februari, 2019

Hjärt-Lungfonden har fördelat rekordbeloppet 351 miljoner kronor till forskning baserat på fjolårets insamlingsarbete. Totalt 115 forskningsprojekt har beviljats medel och fyra forskare får nya forskartjänster. Övriga anslagsformer är bland annat forskarmånader, Hjärt-Lungfondens Stora anslag och utlandsstipendier.

31 000 svenskar dog av hjärt-kärlsjukdom under 2017, vilket motsvarar 34 procent av alla dödsfall i Sverige. Det innebär att hjärt-kärlsjukdom alltjämt är den vanligaste dödsorsaken.

– Det är oerhört angeläget att forskningen fortsätter. Vivill tacka alla givare som fortsätter att bidra till livsavgörande genombrott, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Under fjolåret delade Hjärt-Lungfonden ut rekordsumman 351 miljoner kronor till forskning genom projektanslag, forskartjänster, forskarmånader, Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag, Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare och stipendier för forskning utomlands.

Dessutom finansierar Hjärt-Lungfonden den världsunika befolkningsstudien SCAPIS, där
30 000 svenskar i åldrarna 50–64 år genomgått omfattande hälsoundersökningar. Målet är att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom och att förhindra sjukdomarna innan de uppstår. Rekryteringen till studien är nu avslutad och en analysfas har inletts.

Fyra nya forskartjänster med stöd av Hjärt-Lungfonden har beviljats för perioden 2019–2021. Dessa går till:

Robin Hofmann, biträdande överläkare och forskare vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska institutet, Stockholm. Forskningens mål är ökad kunskap om effekten av tillförsel av syrgas och betablockerande läkemedel till patienter i samband med hjärtinfarkt.

Alexandru Schiopu, specialistläkare och docent i kardiologi, Lunds universitet, verksam vid Skånes Universitetssjukhus. Schiopu undersöker molekyler som driver inflammation och reparation i hjärtat i samband med hjärtinfarkt, i syfte att utveckla en ny behandling för hjärtinfarktpatienter.

Rebecka Hultgren, docent och överläkare, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska institutet, Stockholm. Hultgren studerar aorta- och aneurysmsjukdomar med epidemiologiska, kliniska och molekylärmedicinska metoder och har särskilt fokus på könsaspekter.

Craig Wheelock, docent, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska institutet, Stockholm. Wheelocks forskargrupp studerar hur exponering för kost- och miljöfaktorer kan påverka lungsjukdomars utveckling och svårighetsgrad.

De beviljade anslagen fördelar sig över landet enligt följande:

Stockholm, 106,7 miljoner kronor
Göteborg, 53,1 miljoner kronor
Malmö/Lund, 51,6 miljoner kronor
Uppsala, 7,1 miljoner kronor
Linköping, 7,3 miljoner kronor
Umeå, 6,2 miljoner kronor
Övriga orter: 7,5 miljoner kronor

Vid sidan av detta fördelas bland annat även medel till Hjärt-Lungfondens stora befolkningsstudie SCAPIS.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in