Rekryteringar av utländska läkare

By on 10 november, 2022
Arkivbild

Upphandling för att underlätta rekryteringar av utländska läkare, att hitta specialistläkare inom Sveriges gränser är inte alldeles enkelt och Region Örebro län ser därför ett behov av att kunna rekrytera från övriga EU-länder.

För att kunna göra det på bästa sätt fattade hälso- och sjukvårdsnämnden igår beslut om att påbörja upphandlingen av en rekryteringstjänst avseende utländska läkare.

– Vi gör allt vi kan för att klara så väl dagens som morgondagens kompetensförsöjning inom hälso- och sjukvården och vår ambition med det här avtalet är att kunna fylla tomma luckor inom specialistläkarkåren, säger Behcet Barsom (KD), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Region Örebro län har tidigare haft avtal gällande den här typen av rekryteringar och när de nu löper ut behöver de förnyas.

– Behovet av utlandsrekryteringar finns kvar och eftersom det är ett tids- och resurskrävande arbete att först identifiera och sedan rekrytera utländska läkare önskar vi fortsatta avtal med leverantörer kring detta, säger Behcet Barsom.

Det rekryteringsuppdrag som hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade i dag har ett värde på 20 miljoner kronor och omfattar bland annat uppsökande verksamhet för att hitta rätt specialistläkare inom EU, genomförande av urval, språkutbildning för rekryterade specialistläkare samt formellt och praktiskt stöd till de rekryterade läkarna och deras familjer när de etablerar sig i Sverige.

Hälsa | Örebro
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login