Rent vatten – allas ansvar

Av på 29 november, 2013

Örebro kommun sätter nu fokus på vikten av att värna om vårt vatten, genom kommunikationssatsningen ”Mitt Vatten”, ett samarbete mellan branschorganisationen Svenskt Vatten och landets samtliga kommuner. Alla har vi ett ansvar att ta hand om vårt vatten, så vi säkerställer att vi har tillgång till rent vatten även i framtiden.

Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel och vi har tillgång till det varje dag året runt. När du har använt vattnet så renas det utan att du måste lämna in det för återvinning. För det betalar ditt hushåll knappt 3 öre litern. Jämför det med flaskvatten som kan kosta upp emot 30 kronor litern, det vill säga 1 000 gånger mer.

Mitt vatten är ditt vatten
Undersökningar visar att vatten är en icke-fråga för många i Sverige idag. Därför lanserar VA-branschen för första gången en gemensam och rikstäckande satsning – Mitt Vatten.

– Syftet med ”Mitt Vatten” är att uppmärksamma hur viktigt det är med rent vatten och att vi har tillgång till rent vatten även i framtiden, säger Ulrika Palmén, enhetschef kundservice VA, Örebro kommun.

Vi står inför stora utmaningar i framtiden som hotar vårt vatten, i och med att klimatet förändras, vi använder allt fler kemikalier i vår vardag och våra ledningar, vårt vattenverk och avloppsreningsverk behöver byggas ut. Infrastrukturen är kommunens ansvar, men alla vi som bor här i Örebro har också ett ansvar för vattnets kvalitet.

– Hushållen har idag en stor påverkan på vårt vatten. Alla kan därför vara med och bidra till ett renare vatten med väldigt små insatser, säger Ulrika Palmén. Genom att tänka på vad man spolar ner i toaletten eller avloppet och att så långt det är möjligt försöka undvika användningen av farliga ämnen kan vi alla gemensamt göra en insats för vårt vatten.

Treårig kommunikationssatsning
Mitt Vatten är en gemensam treårig satsning för att uppmärksamma att vi alla har ett ansvar för vårt vatten. Som ett första steg har branschorganisationen Svenskt Vatten tagit fram en reklamfilm som rullar på bio över hela landet under december. Här i Örebro har vi gjort en lokal anpassning av filmen som visas på TV4 och Sjuan i december och januari, samt på bio under januari och februari.

Mitt Vatten kommer även att omfatta en mängd andra aktiviteter runt om i landet som syftar till att öka kunskap och förändra beteende.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in