Resultatrikt arbete i Örebro län kring psykisk ohälsa

Av på 31 oktober, 2013

Imorgon överlämnar den regeringsinitierade kampanjen Hjärnkoll en delrapport till regeringen. Rapporten visar att diskriminerande attityder och beteenden till personer med psykisk ohälsa har minskat under den tid kampanjen verkat. Lokalt arbete och ambassadörer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa har varit framgångsfaktorer. Örebro har varit ett av kampanjlänen.

– Tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Trots detta är tystnaden kring psykisk ohälsa kompakt och det är en grogrund till diskriminerande attityder. Det känns därför enormt positivt att vår kampanj lyckats bidra till öppenhet, säger Rickard Bracken, projektledare på Hjärnkoll.

Delrapporten över kampanjens arbete som överlämnas imorgon visar att Hjärnkolls kampanjarbete gjort skillnad. Minskningen av andelen i befolkningen som uttrycker negativa attityder i en befolkningsundersökning är mellan 4 och 27 procent jämfört med 2009 då kampanjen inleddes. Särskilt tydligt märks förbättringarna i åtta kampanjlän där Hjärnkoll koncentrerat sitt arbete. Där är andelen med negativa hållningar 18 till 37 procent mindre än i övriga län. Örebro är ett av dessa kampanjlän.

Den mest avgörande framgångsfaktorn i arbetet har varit att engagera 340 ambassadörer som når ut med sina erfarenheter av psykisk ohälsa i olika sammanhang. Totalt har dessa genomfört över 500 utbildningsinsatser bara under de senaste två åren och de har engagerat 56.000 personer för att minska negativa attityder och beteenden.

– Framgångsfaktorn är ett lokalt arbete där personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa bidragit till att skapa samtal och öka kunskaper kring psykisk ohälsa. I slutet av nästa år upphör Hjärnkoll och då är det viktigt att kommuner och landsting står rustade att fortsätta arbetet, säger Rickard Bracken.

Även arbetet med att skapa debatt och sprida information i media har gett resultat visar delrapporten. Kampanjen drivs av myndigheten Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in