Så blir Sveriges hästbajs en resurs för bönderna

Av på 10 april, 2019

I Sverige finns det över 60 000 stall eller ridanläggningar med cirka 355 000 hästar, enligt Jordbruksverket. De producerar omkring 3,2 miljoner ton gödsel per år. Gödslet är ofta svårt för stallägarna att bli av med, samtidigt som jordbruket behöver minska sitt beroende av konstgödsel.

I dag är halm och kutterspån vanligt som strömedel i häststall. När det mockas blir dock ofta andelen hästbajs låg, vilket gör gödslet mindre effektivt. Torv är ett annat vanligt strömedel, men det är en ändlig resurs, där produktionen kan skada känsliga naturmiljöer.

Ett fjärde alternativ är stallpellets.
– Stallpellets ger ett effektivt gödsel för jordbruk. Det är en del av omställningen till både en hållbar hästnäring och ett hållbart jordbruk, säger Peter Granborn, vd för bioenergiföretaget Scandbio.

Stallpellets görs på restprodukter från den svenska skogsindustrin, en förnybar råvara. Med stallpellets komposteras gödslet snabbare och andelen strö i gödslet är mindre.

Om statistiken
Uppgifterna om antalet stall och hästar kommer från Jordbruksverkets rapport Hästar och anläggningar med häst 2016. En häst producerar 8–10 ton gödsel per år, enligt Hästsverige.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in