Så fördelas utökade humanitära stödet i Ukraina

By on 17 mars, 2022
Foto: Unicef/Nicodim

Biståndsmyndigheten Sida betalar nu ut 270 miljoner kronor av de extra medlen till humanitära insatser i Ukraina. Pengarna kommer fördelas till de organisationer med bäst förutsättningar att nå fram där behoven är som störst just nu.

– Situationen är mycket allvarlig och vi vill prioritera områden i Ukraina där det råder en akut brist på mat, vatten och sjukvård. Omkring 12 miljoner människor i landet har behov av humanitärt stöd och därför fördelar vi nu de första utbetalningarna till organisationer som har möjligheter att nå de människor med mest akut situation, säger Jakob Wernerman, chef för Sidas humanitära enhet.

De första utbetalningarna av de extra 500 miljoner kronor som regeringen beslutat för utökat humanitärt stöd till Ukraina kommer att fördelas mellan FNs livsmedelsprogram WFP, FNs flyktingorgan UNHCR, FN:s barnfond Unicef, Internationella Rödakorskommittén ICRC och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB. Totalt kommer 270 miljoner betalas ut i detta första skede.

Biståndsmyndigheten Sida har också sedan tidigare beslutat om stöd om 15 miljoner kronor till Internationella Rödakorskommittén och 30 miljoner till FN:s humanitära landfond i Ukraina för 2022. Dessa ligger utanför ramen för de 500 miljonerna.

Långvariga humanitära behov

Kriget i Ukraina har redan orsakat stora skador och behoven av humanitärt stöd kommer finnas kvar under lång tid. Därför väljer biståndsmyndigheten att dela upp utbetalningarna i ett tidigt stöd och avvakta med resterande 230 miljoner för att kunna fördela dessa utifrån hur situationen i Ukraina och regionen utvecklar sig.

– Vi behöver ha en beredskap för att den humanitära situationen i Ukraina och regionen hela tiden förändras. Genom att inte fördela alla 500 miljoner i det här första skedet kan vi se var behoven är störst om ett par månader, hur möjligheten att nå från till de mest behövande förändras och hur den humanitära situationen i hela regionen utvecklas med tanke på de omfattande flyktingströmmarna ser ut, säger Jakob Wernerman.

Sidas stöd vägleds av de humanitära principerna:

Humanitet: Mänskligt lidande ska lindras varhelst det finns. De drabbades värdighet och rättigheter måste respekteras och skyddas.

Neutralitet: Humanitära aktörer får inte delta i konflikter eller välja sida i politiska, religiösa eller ideologiska kontroverser.

Opartiskhet: Humanitärt arbete ska vara oberoende av faktorer som exempelvis etnisk tillhörighet, kön, nationalitet, religion eller politisk tillhörighet. De mest akuta behoven ska alltid prioriteras.

Oberoende: Humanitära insatser ska vara oberoende av andra aktörers politiska, ekonomiska eller militära intressen.

Fakta om utbetalningarna

 • Internationella Rödakorskommittén ICRC: 85 miljoner kronor
 • FN:s livsmedelsprogram WFP: 75 miljoner kronor
 • FN:s flyktingorgan UNHCR: 50 miljoner kronor
 • FN:s barnfond UNICEF: 50 miljoner kronor
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB: 10 miljoner kronor

Fakta organisationerna i Ukraina:

Internationella Rödakorskommittén, ICRC:

 • De har över 600 personal i Ukraina och starka förutsättningar att hjälpa drabbade människor i de mest svårtillgängliga områdena, inklusive Mariupol och Kiev.
 • De efterfrågar 150 miljoner schweiziska franc till humanitära insatser i Ukraina 2022.
 • Pengarna kommer bland annat ge människor tillgång till vatten, mat, filtar och stearinljus, och till reparation av infrastruktur relaterat till vatten och elektricitet.
 • ICRC:s ger också stöd till sjukhus, både i form av material men också personal som till exempel kan ta om hand om krigsskadade.
 • ICRC arbetar också med att minska risken för att civila ska drabbas av kontamineringen av minor och ammunition som inte exploderat (träning, dialog med väpnade parter etc.).

FN:s livsmedelsprogram, WFP:

 • De är en central aktör i den humanitära responsen i Ukraina och har snabbt skalat upp sin verksamhet sedan krisen eskalerade.               
 • Totalt efterfrågar WFP 541 miljoner dollar för att nå 3,1 miljoner människor med humanitär assistans till och med juni – i form av material och kontantbaserat stöd.
 • WFP är den organisation som leder koordineringen av den humanitära responsen gällande telekommunikation och logistik, och har ett flertal lager från vilka förnödenheter kan transporteras.

FN:s barnfond, Unicef:

 • De är särskilt viktiga för att säkerställa att de 7,5 miljoner barn som finns i Ukraina – samt deras vårdnadshavare – får tillgång till assistans.
 • De efterfrågar 276 miljoner dollar till humanitära insatser mellan mars och maj som beräknas nå 3,5 miljoner människor, varav 2,2 miljoner är barn.
 • Verksamheten fokuserar på att säkerställa tryggad tillgång till vatten (3 miljoner), sjukvård (1,5 miljoner) och utbildning (600 000) och kontantbaserad assistans (nästan 300 000).
 • Unicef kommer också ge psykosocialt stöd till en miljon människor som drabbats av det pågående våldet.

FN:s flyktingorgan, UNHCR:

 • UNHCR:s har stor kapacitet att svara upp mot behov hos människor som är på flykt och människor som är utsatta för skyddsrisker på grund av kriget.
 • I östra Ukrainas krigsdrabbade områden förser de människor med bland annat filtar, presenningar och mat.
 • I centrala och västra Ukraina etablerar de transit- och mottagningscenter för flyktingar. Dessa center ger människor tak över huvudet, mat, sjukvård och psykosocialt stöd, samt hjälp med bland annat information om vilka tjänster som finns tillgängliga från myndigheter och humanitära aktörer.
 • Totalt har de ansökt om 270 miljoner dollar för att assistera 2,1 miljoner människor mellan mars och maj.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:

 • Stödet till MSB bidrar också till internflyktingmottagandet i form av tält med elektricitet, sängar och hygiencontainrar som ska etableras i västra Ukraina och sedan doneras till UNHCR för att ge människor på flykt tak över huvudet.

Världen | Ukraina
Örebronyheter

Källa: Sida

You must be logged in to post a comment Login