Så här kommer seniorerna att fira jul i rådande pandemitid

Av på 7 december, 2020

68 procent tycker att det svåraste att tvingas avstå ifrån är att träffa barn och barnbarn i jul. 36 procent tycker att politikers och myndigheters rekommendationer är otydliga och öppna för egna tolkningar. Det visar den senaste SeniorBarometern, en undersökning genomförd av medlemsföretaget Smart Senior, där fler än 10 000 personer över 55 år medverkat.

Många tar hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer – men inte alla 
24 procent planerar att fira med de som de normalt bor med. 18 procent avvaktar med att fatta beslut om hur de kommer spendera julen tills Folkhälsomyndighetens kommer med sina råd och rekommendationer. 14 procent planerar att fira julen med barn/barnbarn eller nära vänner oavsett direktiven från Folkhälsomyndigheten. 14 procent planerar att fira julen ensam. 10 procent frivilligt ensam. 4 procent ofrivilligt ensam. 2 procent planerar att fira med en/ett par vänner om Folkhälsomyndigheten ger klartecken.

Avsaknaden av barn och barnbarn tär mest – men även julhandel i butik saknas 
Så många som 68 procent av Sveriges seniorer (55+) uppger att det svåraste som de tvingas avstå från i jul är att träffa barn och barnbarn. 19 procent saknar julkonserter, 18 procent saknar julmarknader. och 17 procent saknar att inte få julhandla i butiker. 13 procent avstår inte från något utan gör som de alltid gjort.

Råden från politiker och myndigheter – orättvisa, otydliga och öppna för egna tolkningar 
63 procent tycker att politikernas och myndigheternas råd om hur vi ska/bör/får fira jul är begripliga, tydliga och enkla att följa. Kvinnorna tycker det i större utsträckning än männen. Men en så stor andel som 37 procent uppger att de att politikernas och myndigheternas råd om hur vi ska/bör/får fira jul är otydliga, öppna för egna tolkningar, motsägelsefulla och orättvisa.

Om SeniorBarometern
SeniorBarometern är en återkommande, internetbaserad, oberoende och opolitisk undersökning som speglar seniorernas, 55-plussarnas, åsikter inom olika områden. SeniorBarometern lyfter även dagsaktuella frågor och ämnen som berör målgruppen. Det är frivilligt att vara med och är helt kostnadsfritt. Man kan när som helst välja att lämna SeniorBarometern och väljer själv om man vill avstå från att besvara en enkät.

Denna undersökning genomfördes under perioden 2020-11-25–2020-11-29. Totalt har 10 292 personer över 55 år deltagit i undersökningen. Könsfördelning är 55 procent och män 45 procent. Åldersfördelning – upp till 60 år 2 procent, 60-65 år 11 procent, 60-70 år 24 procent, 71-75 år 32 procent, 76-80 år 22 procent, 81-85 år 8 procent och 2 procent var över 85 år. Livssituation – bor ensam 31 procent, bor med maka/make/sambo. 65 procent, bor med maka/make/sambo och vårt/våra barn 2 procent, bor tillsammans med en vän under en procent, bor på ett service-/gruppboende eller liknande under en procent och de som angivit alternativet annat var 1 procent.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Smart Senior

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in