Så många försörjs av sociala ersättningar bidrag i Örebro kommun

Av på 19 april, 2022
Arkivbild

Antalet personer som försörjs av sociala ersättningar och bidrag sjunker i riket, men Örebro kommun ligger på en oförändrad nivå, visar ny statistik från SCB.

Antalet personer som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag hela året uppgick under år 2021 till 12 967 personer i Örebro kommun, vilket motsvarar 14,3 procent av befolkningen i arbetsför ålder. Det är ungefär lika många som föregående år.

I riket minskade antalet försörjda av sociala ersättningar och bidrag förra året efter att ha gått upp under pandemiåret 2020. Över tid sjunkar också antalet. Sedan 2014 har det minskat med 7 procent.

— Även i Örebro kommun ser vi en sådan utveckling. Sedan 2014 har antalet minskat med 1 procent. Jämfört med andra kommuner är det här ändå en förhållande liten minskning, säger Johanna Frodell, utredare på SCB.

För att underlätta jämförelser visar statistiken hur många personer som de utbetalda ersättningarna och bidragen skulle kunna försörja med full ersättning under ett helt år. Det kallas helårsekvivalenter, eller helårspersoner. Exempel: Två personer som varit heltidsarbetslösa ett halvår var blir tillsammans en helårsperson i statistiken.

De sociala ersättningarna och bidragen består av sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och etableringsersättning.

I Örebro kommun är arbetsmarknadsåtgärder den största ersättningsformen. Av alla helårspersoner i kommunen ersattes 4 procent genom arbetsmarknadsåtgärderna.

– Det är ungefär lika stor andel av befolkningen i arbetsför ålder som försörjs av bidrag i Örebro kommun som i landet som helhet, säger Johanna Frodell på SCB.

Mottagare per ersättningsform i Örebro kommun

Ersättningsform Antal helårspersoner Andel av befolkning i arbetsför ålder Rikssnitt
Sjukpenning 2 122 2,3 % 2,5 %
Sjuk- och aktivitetsersättning 3 294 3,6 % 3,7 %
Ersättning vid arbetslöshet 1 627 1,8 % 1,7 %
Arbetsmarknadsåtgärder 3 997 4,4 % 3,6 %
Ekonomiskt bistånd 1 685 1,9 % 1,6 %
Etableringsersättning 241 0,3 % 0,2 %

Bland kommunerna i Örebro län är det största andel försörjda av sociala ersättningar och bidrag i Ljusnarsberg (21 procent) och lägst i Lekeberg (10 procent).

Generellt är andelen som försörjs av sociala ersättningar och bidrag lägst i pendlingskommuner nära en storstad och högst i landsbygdskommuner och pendlingskommun nära mindre tätort.

Kommun för kommun i Örebro län – från högst till lägst

Kommun Antal helårspersoner Andel av befolkning i arbetsför ålder
Ljusnarsberg 489 21,1 %
Hällefors 690 20,1 %
Degerfors 970 19,9 %
Laxå 449 15,9 %
Lindesberg 1 911 15,5 %
Karlskoga 2 512 15,5 %
Nora 831 15,3 %
Örebro 12 967 14,3 %
Hallsberg 1 210 14,1 %
Kumla 1 607 13,4 %
Askersund 679 11,6 %
Lekeberg 464 10,3 %

Ekonomi | Örebro
Örebronyheter

Källa SCB
Metod
SCB redovisar årligen statistik över antalet helårspersoner i åldrarna 20-64 som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag. Dessa ersättningar innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ekonomiskt bistånd samt etableringsersättning.
För att skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar beräknas så kallade helårsekvivalenter som visar hur många som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Till exempel blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in