Så många skattekronor bidrar småföretagen i Örebro län med

Av på 13 april, 2021

Företagarna har tagit fram unika rapporter under namnet Välfärdsskaparna – en för varje kommun i Örebro län– som visar hur mycket småföretagen och deras anställda bidrar med i skatteintäkter till den kommunala välfärden.

– Varje skattekrona i Örebro län måste skapas innan den kan fördelas inom välfärden och vår rapport visar tydligt att småföretagen står för en stor del av notan, säger Eva Cooper, regionchef Företagarna Örebro län.

I Örebro finns det mer än 29 800 småföretag som tillsammans med sina anställda står för 24 procent av de kommunala skatteintäkterna. I rena pengar blir det nästan 3,3 miljarder kronor som går från småföretagen till den kommunala välfärden – skattepengar som bland annat används för att bygga och underhålla gator, vägar och parker samt idrottsanläggningar, skolor och bibliotek.

Statistiken bygger på offentliga data från Statistiska centralbyrån och Arbetsförmedlingen som sammanställts av Företagarna.

– Vår förhoppning är att alla kommunpolitiker läser rapporten och tar till sig av underlaget som en grund för ett beslutsfattande som underlättar jobbskapande och bidrar till ökat tillväxt, Eva Cooper.

Kommunen i Örebro län med högst andel skatteintäkter från:

  • Småföretag: Lekeberg 33 %
  • Stora företag: Karlskoga och Örebro 24 %
  • Offentlig sektor: Örebro 34 %
  • Pensionärer: Hällefors 22 %

Om Välfärdsskaparna 2021

Företagarna har via en unik sammanställning av officiell statistik tagit reda på hur stor del av
kommunernas skatteintäkter som kommer från småföretagen. Undersökningen utgår från inkomsttagarens perspektiv där alla som som bor i kommunen och betalar kommunal inkomstskatt ingår i analysen. Beräkningarna bygger på offentlig statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och Arbetsförmedlingen. Statistiken baseras på år 2019 som är de senast tillgängliga uppgifterna.

Ekonomi | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Företagarna

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in