Samverkan mellan lokalpolisområde Örebro och Lekebergs kommun för åren 2022-2025

By on 22 november, 2021
Kommunstyrelsens ordförande Johan Niklasson och lokalpolisområdeschef i Örebro Mattias Forssten skriver på samverkansavtalet.

För att öka tryggheten, bekämpa brottslighet och genomföra brottsförebyggande åtgärder ingår lokalpolisområde Örebro och Lekebergs kommun ett samverkansavtal för perioden 2022-2025.

– Samverkan är en viktig faktor för ett framgångsrikt och långsiktigt hållbart arbete för ökad trygghet, brottsbekämpning och brottsförebyggande åtgärder. Tillsammans ska vi framöver utveckla samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritidsverksamhet och samtidigt arbeta för att ett aktivt medborgarlöfte ska finnas i lokalpolisområde Örebro och Lekebergs kommun, säger Mattias Forssten, lokalpolisområdeschef i Örebro.

– För att kunna skapa en ökad trygghet så behöver vi tillsammans ha långsiktighet, därför har vi nu valt att skriva på en överenskommelse som sträcker sig över en längre tid och ger bättre förutsättningar för en god samverkan. Genom delade lägesbilder och tydliga ansvarsområden kan båda parter arbeta strategiskt långsiktigt, säger Johan Niklasson, Kommunstyrelsens ordförande.

För effektiv samverkan garanterar Lekebergs kommun och lokalpolisområde Örebro följande tjänster:

Lokalpolisområde Örebro:

  • Områdespolis med ett operativt och ett uppsökande områdesuppdrag.
  • Kommunpolis med ett strategiskt områdesuppdrag.
  • ANDTS-samordnare (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) och samordnare för våldsbejakande extremism.
  • Samordnare för arbetet med Effektiv Samordning för Trygghet (EST).

Lekebergs kommun:

  • Samordnare för Lekebergs Brottsförebygganderåd (BRÅ).
  • Samordnare för arbetet med Effektiv Samordning för Trygghet (EST).
  • Samordnare för det lokala brottsförebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.
  • ANDTS-samordnare (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel).
  • Fältassistenter med ett uppsökande områdesuppdrag.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa polisen.se

You must be logged in to post a comment Login