Satsning på att stärka utvecklingen inom AI

By on 4 juni, 2021
Arkivbild

Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd satsar en miljon kronor på att vässa den regionala kompetensen avseende affärs- och organisationsutveckling inom Artificiell Intelligens, AI.

– Inom Örebroregionen har vi gjort stora satsningar på AI under de senaste åren och vi ligger därför i framkant av utvecklingen. Men AI är ändå ett nytt och framväxande teknikområde som behöver ett fortsatt stöd för att kunna utvecklas inom både offentlig sektor och näringslivet, säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

De nu satsade pengarna ska användas till att utveckla kompetensen inom affärs- och organisationsutvecklingen kopplat till AI i Örebroregionen vilket i förlängningen kan leda till att snabba på så väl den regionala som den nationella AI-utvecklingen.

Den här satsningen stärker de strukturer inom AI som vi byggt upp inom AI Impact Lab vilket kommer att underlätta näringslivets involvering. Det hoppas jag leder till att vi inom Örebroregionen kan utveckla idéer och finna samarbeten som gynnar vår gemensamma konkurrenskraft och innovationsförmåga, säger Irén Lejegren.

AI Impact Lab är ett gemensamt initiativ från Region Örebro län och Örebro universitet som utgör en av AI-noderna i den nationella satsningen AI Sweden med uppdrag att accelerera tillämpningen av AI. Örebronoden fungerar som en plattform för samarbetsprojekt, kunskapsdelning och samordning av regionala och nationella satsningar.

Lokalt
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login