Sex av tio vill ha bättre koll på tjänstepensionen

By on 30 september, 2018
Arkivbild.

Nästan sex av tio tjänstepensionssparare, 57 procent, upplever att de skulle vilja ha bättre koll på sin egen tjänstepension. Det visar en ny Sifoundersökning som aktörerna bakom Tjänstepensionens dag presenterar.

– Det är glädjande att så många vill ha bättre koll på sin framtida ekonomi. Enklaste sättet att skaffa sig mer kunskap om sin tjänstepension är att logga in med Bank-ID på minPension.se, säger Kristina Kamp, pensionsekonom på MinPension.se.

MinPension.se är ett samarbete mellan Pensionsmyndigheten, försäkringsbolag och banker. Där kan man se vad man hittills tjänat in till sin pension och göra en personlig pensionsprognos.

Nästan sex av tio svenskar som har tjänstepension, 57 procent, svarar att de ofta eller ibland känner att de skulle vilja ha bättre koll på sin tjänstepension. Bland unga under 30 år som har tjänstepension är det 60 procent som skulle vilja ha bättre koll.

– Ofta räcker det att se över sin tjänstepension vid ett fåtal tillfällen i livet. Det allra viktigaste att ha koll på är att man faktiskt har en tjänstepension via sin arbetsgivare, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på tjänstepensionsföretaget Collectum.

I dag har nio av tio svenskar en tjänstepension. I vissa branscher där många unga människor jobbar, som IT-, reklam- och spelbranschen, är det ovanligt. Den som saknar tjänstepension och inte har möjlighet att spara på annat sätt riskerar att få en mycket låg pension – ofta mindre än halva den tidigare lönen.

Fem tips för bättre pensionskoll
1. Säkra tjänstepensionen. Se till att arbeta hos en arbetsgivare som betalar en tjänstepension till dig. Om inte arbetsgivaren erbjuder tjänstepension – förhandla till dig det. En rimlig lägsta nivå kan vara 4-10 procent av din lön, beroende på vad du tjänar.

2. Skaffa dig en samlad bild. På minpension.se kan du göra din egen pensionsprognos och få en samlad bild av din framtida pension, där såväl den allmänna pensionen, tjänstepensionen och det eventuella privata sparandet ingår.

3. Bestäm din nivå. Bestäm hur engagerad du vill vara i tjänstepensionsvalen. Om du är lite engagerad eller inte engagerad alls, välj en traditionell försäkring. Vill du inte välja alls behöver du inte göra det – dina pengar hamnar då i ickevalsalternativet, som är en kvalitetssäkrad traditionell försäkring med låg avgift. Om du vill vara mer engagerad, välj en fondförsäkring och följ utvecklingen regelbundet.

4. Se över avgiften. Se till att betala så låga avgifter som möjligt för ditt pensionssparande – oavsett om det gäller premiepensionen, tjänstepensionen eller det privata sparandet. En procentenhet lägre avgift kan ge upp till 25 procent mer i pension. Jämför gärna med hur mycket en procentenhet på bolånet påverkar privatekonomin.

5. Välj och välj bort. Välj återbetalningsskydd om du har familj. Att ha återbetalningsskydd för tiden fram till pensionsåldern sänker inte din pension nämnvärt, men är en trygghet. Fyll på med familjeskydd om din familj behöver mer. Fundera sedan på att ta bort återbetalningsskyddet när du väl går i pension, eftersom det kan öka din pension med upp till 25 procent.

Om Sifofrågan
Sifoundersökningen genomfördes per telefon den 22–30 augusti 2018. Följande fråga ställdes till 1 120 svenskar som har tjänstepension: ”Känner du att du skulle vilja ha bättre koll på din tjänstepension? 20 procent svarade ”Ja, ofta”, 37 procent svarade ”Ja, ibland”, 24 procent svarade ”Nej, sällan” och 17 procent svarade ”Nej, aldrig”. ”Tveksam, vet ej” svarade 1 procent.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login