Sex- och samlevnadsundervisning bör utgå ifrån tonåringars behov och intressen

Av på 8 november, 2020

Tonåringar har behov av kunskap om sex och relationer. I avhandlingen ”Sexual health and sexual health promotion in the transition from adolesence to emerging adulthood” av Brian Unis, doktorand på Karlstads universitet, visar ny forskning att sex- och samlevnadsundervisning inte är anpassade efter tonåringars behov och intressen.

Brian Unis forskning belyser tonåringars sexuella utveckling och sexuella hälsa.
-Det är viktigt att stärka det hälsosamma, målet är sexuell hälsa och sexuellt välbefinnande, säger Brian Unis.

Trots allt låga nivåer av riskbeteenden
Resultaten i avhandlingen visar att tonåringar hade låga nivåer av sexuellt riskbeteenden. Tonåringars behov av kunskap och stöd relaterad till sexualitet och relationer är i ständig förändring utifrån sin egen utveckling, vilket sker genom lärande, erfarenhet och interaktioner med andra. Tonåringar rapporterade att de har behov av kunskap om sex och relationer. Detta tas inte alltid upp utifrån tonåringarnas perspektiv och intressen i sex- och samlevnadsundervisning,.

Avhandlingen visar att sex- och samlevnadsundervisning måste i mycket högre grad utgå ifrån tonåringars behov och intressen. Undervisning och stöd till tonåringar måste ta hänsyn till tonåringens ålder, mognad och kön. Samverkan behöver stärkas mellan olika aktörer som arbetar mot tonåringars sexuella hälsa.

-Det resultat jag kommit fram till är viktigt för skolsköterskor, barnmorskor, sjuksköterskor allmänt och annan hälsopersonal.

Aktuellt ämne
Det pågår en debatt om behov av att förbättra sex- och samlevnadsundervisning och det har beslutats i riksdagen om att införa ämnet sex och relationer i alla lärarutbildningar. Det har uppmärksammats från ungdomsmottagningar om unga kvinnor med skador i underlivet efter hårt sex, vilket har lett till en förnyad debatt om pornografins roll i sexuella beteenden.

-Vuxna sviker ofta tonåringar som är utlämnade åt sig själva för att utveckla sin sexualitet och identitet, säger Brian Unis. Det finns en koppling mellan psykisk ohälsa och problem relaterade till sexualitet.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Karlstads universitet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in