Sida ger stöd på 65 miljoner till Venezuela-krisen

Av på 11 februari, 2019

Den långvariga humanitära krisen i Venezuela eskalerar i takt med att den politiska spänningen stiger och hyperinflationen når rekordnivåer. Varje dag lämnar runt 5 000 personer landet, och biståndsmyndigheten Sida ger stöd på 65 miljoner kronor till behövande venezolaner, både inne i och utanför landets gränser som har stora behov av mat, rent vatten och hälso- och sjukvård.

Den svåra humanitära, ekonomiska och sociala situationen i Venezuela har drabbat ett stort antal människor. Bara under förra året lämnade runt 1,9 miljoner människor landet, varav en miljon till grannlandet Colombia. Dessutom har 288 000 colombianer som en gång flytt till Venezuela på grund av den väpnade konflikten nu återvänt.

I Venezuela är utmaningarna stora, där hyperinflationen har lett till att många inte har råd att köpa mat och andra förnödenheter, och där de flesta samhällsfunktioner inte längre fungerar.

– Nio av tio sjukhus har brist på mediciner och annat sjukvårdsmateriel, och bara en av tio akutmottagningar, operationssalar och särskild intensivvård fungerar. Smittsamma sjukdomar som tidigare var ovanliga som mässling, malaria och difteri har blossat upp, säger Susanne Mikhail, chef för det humanitära biståndet på Sida.

Ett stort antal barn har drabbats av det svåra läget. En miljon barn går inte i skolan eftersom det fattas lärare, vatten, elektricitet och läromedel och många barn hålls hemma eftersom det finns risk att barn utsätts för kriminalitet på väg till skolan.

– Det är svårt för organisationer att få komma in i Venezuela då president Maduros regering inte vill erkänna de humanitära behoven. Vi är glada att vi nu kan öka vårt stöd till både Internationella Rödakorskommittén, ICRC, och de humanitära organisationerna NRC och AAH som kan bistå befolkningen i den enormt svåra situation som de befinner sig i, säger Susanne Mikhail.

Sidas går nu in med 65 miljoner som fördelas till de behövande som befinner sig i Venezuela men också till dem som nu är i Colombia och det gäller bland annat mat och hälsoinsatser som exempelvis vaccinationer, dessutom ges psykosocialt och juridiskt stöd till venezolaner som försöker etablera sig i grannländerna. 

Sida är också med och finansierar den gemensamma appellen från UNHCR och IOM, de FN-organisationer som bistår flyktingar och migranter. Många av de som nu lämnar Venezuela är helt utblottade och går till fots ofta i flera veckor, vissa genom hela Colombia och vidare till Ecuador eller Peru. I områdena vid gränsen mellan Venezuela och Colombia är den humanitära situationen svår med stor osäkerhet, illegala väpnade grupper och rutter för droghandel. Migranterna från Venezuela behöver därmed inte bara hjälp med mat, kläder och hälsoinsatser utan även skydd för att förhindra att de utsätts för övergrepp, våld och trafficking.   

– Situationen riskerar med stor sannolikhet att förvärras. Sida följer situationen noga och vi är beredda att ge ytterligare stöd längre fram, säger Susanne Mikhail.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in