Sida ger stöd till jordbävningsdrabbade i Indonesien

Av på 6 oktober, 2018
Ett sökteam från Indonesiska Röda Korset nådde Sigi-området under måndagen och fann 34 döda i ett hus som kollapsat i samband med jordbävningen. Foto: IFRC

För en vecka sedan drabbades den indonesiska ön Sulawesi av en kraftig jordbävning med många döda och skadade som följd. Sida har i dag beslutat om stöd på 8,5 miljoner kronor till katastrofarbetet som förmedlas via Svenska Röda Korset och stöd till Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB).

Förödelsen är mycket stor efter den kraftiga jordbävningen och efterföljande tsunamin som drabbade delar av ön Sulawesi i Indonesien fredagen den 28 september. Många människor har dödats eller skadats och eftersom ett stort antal mönniskor fortfarande saknas är risken stor att siffran stiger. Det har blivit mycket svåra skador på infrastruktur; bostäder, butiker, hotell och moskéer har kollapsat, svepts iväg eller fått mycket stora skadorpp. Uppskattningsvis har 66 000 bostäder skadats och runt 71 000 människor saknar tak över huvudet.

Situationen är mycket svår och den internationella hjälp som behövs är flygplan som kan landa på kort landningsbana, familjetält, vattenrenings-kit, generatorer eftersom elektriciteten slagits ut, och med medicinsk hjälp, säger Susanne Mikhail, chef för Sidas humanitära bistånd. I en sådan här situation är det viktigt att vara snabb och vi har en särskild summa pengar avsatta till att agera snabbt och bevilja stöd inom 24 timmar efter att en ansökan från en organisation kommit in.

Stödet till Svenska Röda Korset kommer att vidareförmedlas till Indonesiska Röda Korsets arbete med katastrofhjälpen.

MSB har också beviljats stöd för att skicka en expert på katastrofavfallshantering som deltar i UNDAC-teamet (UN Disaster Assessment Coordination Team) som ska bistå med expertkunskaper inom olika områden vad gäller katastrofarbete. Experten kommer främst jobba med avfall som på grund av katastrofen kan påverka människors liv och hälsa. Ofta handlar det om föroreningar av olika slag, till exempel vattenkällor som påverkas av olika utsläpp så som att avloppsvatten som kommer in i dricksvatten.

Världen | Sida
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in